Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja

Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja

Okruli sto na temu „Koordinacija i saradnja – ključ u borbi protiv nasilja“ u okviru međunarodne kampanje „16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA“ održan je danas u Zrenjaninu u sali Gradskog veća u Gradskoj kući u Zrenjaninu.

Događaj, kojem su prisustvovali predstavnici institucija nadležnih za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama, zajedno su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Srednjobanatski upravni okrug, sa  ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da su žene širom sveta svakodnevno žrtve različitih oblika nasilja.

Borba protiv nasilja sastanak u sali Gradskog veća u Zrenjaninu
Radni sastanak u Zrenjaninu

Prisutnim učesnicima okruglog stola obratile su se načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević, iz Pokrajinskog ombudsmana Snežana Knežević, zamenica za ravnopravnost polova i Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Tom prilikom konstatovano je da uprkos velikim naporima državnih institucija i nevladinih organizacija, nasilje nad ženama kao i nasilje u porodici i partnerskim odnosima je i dalje široko rasprostranjeno.

Interaktivnim učešćem prisutnih na okruglom stolu sagledana je trenutna situacija i stanje u borbi protiv nasilja i razmenjena iskustva u oblasti podsticanja koordinacije i saradnje, a radi prevencije i zaštite žrtava nasilja.

U toku diskusije pohvaljen je „Zrenjaninski model“ borbe protiv porodičnog nasilja koji je postao primer u celoj državi kako se na pravi način treba postaviti prema ovom društvenom problemu i koji upravo podrazumeva dobru koordinaciju i saradnju više institucija koje su uključene u zaštitu žrtava porodičnog nasilja.

Borba protiv nasilja sastanak u sali Gradskog veća u Zrenjaninu
Radni sastanak u Zrenjaninu

Na kraju ovog skupa poručeno je da svi relevantni činioci treba da podrže  aktivnosti koje će doprineti podizanju društvene svesti o problemu nasilja nad ženama, jačanju i osnaživanju žrtava da prijave nasilje kao i uspostavljanju mehanizama za njihovu zaštitu, u čemu značajnu ulogu imaju i mediji.

Ostavite odgovor