OBAVEZA OZNAČAVANJA ROBE U TRGOVINI NA MALO

OBAVEZA OZNAČAVANJA ROBE U TRGOVINI NA MALO

U skladu sa Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 52/2019) od 31. januara 2020. godine počela je da se primenjuje odredba člana 34. stav 8. ovog zakona kojom se propisuje da roba u trgovini na malo mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Rešenja predviđena ovim članom Zakona o trgovini trebalo bi da dodatno doprinesu povećanju nivoa zaštite potrošača i učesnika u distributivnom lancu, kao i unapređenja trgovine i smanjenja troškova kod svih učesnika u tom lancu.

Za sva pojašnjenja i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Sektoru za trgovinu, usluge i politiku konkurencije, kontakt 011/ 362 21 13 i 011/ 361 96 91, maja.petrovic@mtt.gov.rs

Izgled BAR KOD-a

Srednjobanatski upravni okrug u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Zrenjanin planira da u skorije vreme organizuje informativni sastanak u vezi primene člana 34. stav 8. Zakona o trgovini koji propisuje obavezu da roba bude deklarisana bar-kodom ili QR kodom.

Ostavite odgovor