VAŽNO OBAVEŠTENJE – PREKID RADA SA STRANKAMA

VAŽNO OBAVEŠTENJE – PREKID RADA SA STRANKAMA

POŠTOVANI GRAĐANI,OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE OBUSTAVLJA RAD SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA ZA VREME TRAJANJAVANREDNOG STANJA !

STRANKE MOGU KOMUCINIRATI SA SVIM INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA PUTEM POŠTE, ELEKTRONSKIM PUTEM I TELEFONOM.

DOSTUPAN JE KOL CENTAR SA BROJEM TELEFONA :

Ostavite odgovor