You are currently viewing КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ: УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКЕ СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ

КАКО ДО ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ: УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКЕ СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретањa (20:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20:00 до 05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке.

У наведеној електронској пријави, неопходно је попунити сва обавезна поља у циљу добијања дозволе за кретање са циљем спровођења послова у сточарству (смештај домаћих животиња, исхрана домаћих животиња, мужа домаћих животиња или лечење домаћих животиња).
Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има и радни налог.

РАДНИ НАЛОГ мора да садржи следеће информације:

1. Име и презиме запосленог
2. Број личне карте
3. Јмбг
4. Пребивалиште (место, улица)
5. Тачну локацију са адресом засада, фарме или пчелињака на коју се запослени упућује
6. Период, односно време рада
7. Опис радова
8. Име предузећа/газдинства у чије име запослени обавља радове
9. Датум обављања радова (дан/месец/година).

ПОДАЦИ ГАЗДИНСТВА

1. РПГ БРОЈ
2. ГРАД
3. МЕСТО
4. АДРЕСА

Оставите одговор