KAKO DO DOZVOLE ZA KRETANJE: UPUTSTVO ZA VLASNIKE STOKE I PČELARE

KAKO DO DOZVOLE ZA KRETANJE: UPUTSTVO ZA VLASNIKE STOKE I PČELARE

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (20:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (smeštaj domaćih životinja, ishrana domaćih životinja, muža domaćih životinja ili lečenje domaćih životinja).
Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog.

RADNI NALOG mora da sadrži sledeće informacije:

1. Ime i prezime zaposlenog
2. Broj lične karte
3. Jmbg
4. Prebivalište (mesto, ulica)
5. Tačnu lokaciju sa adresom zasada, farme ili pčelinjaka na koju se zaposleni upućuje
6. Period, odnosno vreme rada
7. Opis radova
8. Ime preduzeća/gazdinstva u čije ime zaposleni obavlja radove
9. Datum obavljanja radova (dan/mesec/godina).

PODACI GAZDINSTVA

1. RPG BROJ
2. GRAD
3. MESTO
4. ADRESA

Ostavite odgovor