You are currently viewing ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРЕСТАНКОМ ВАЖЕЊА АКАТА ДОНЕТИХ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ПРЕСТАНКОМ ВАЖЕЊА АКАТА ДОНЕТИХ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Четвртак, 7. мај 2020.

Доношењем одлуке о проглашењу престанка ванредног стања, престају да важе акти донети у време трајања ванредног стања на основу члана 200. Устава Републике Србије и Одлуке о проглашењу ванредног стања. 

Из делокруга надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, престанком ванредног стања, престају да важе: 

Изузетак представља Закључак којим је дата препорука послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године („Службени гласник РС“, број 52/20 од 7. априла 2020. године)  који се може примењивати до 31. децембра 2020. године. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања апелује на послодавце да, и поред престанка важења Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, уколико то природа делатности и посла које обављају дозвољава, запосленима који су за време ванредног стања обављали рад од куће, омогуће да наставе такав рад, до успостављања јавног превоза у пуном обиму, као и наставка рада вртића и продуженог боравка за децу.

Оставите одговор