ODRŽAN ČETVRTI KOLEGIJUM SA INSPEKCIJAMA

ODRŽAN ČETVRTI KOLEGIJUM SA INSPEKCIJAMA

Načelnica okruga Snežana Vučurević održala je danas četvrti redovni kolegijum sa rukovodiocima republičkih i pokrajinskih inspekcija nadležnih za područje Srednjobanatskog upravnog okruga. Nakon upoznavanja sa dnevnim redom i usvajanja zapisnika sa prethodnog kolegijuma, rukovodioci inspekcijskih službi prezentovali su podatke o aktivnostima koje su obavljali za vreme trajanja vanrednog stanja kao i nakon njegovog ukidanja. 

Četvrti kolegijum sa inspekcijama

U specifičnim okolnostima proglašenog vanrednog stanja zbog epidemije zaraze virusom COVID -19, sve inspekcije su svoj rad prilagodile novonastaloj situaciji i prioritet dali aktivnostima u cilju sprovođenja mera VladeRS i naloga nadležnih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata.

        U izveštajima inspektora takođe je konstatovano da nije bilo većih problema u radu te da su im načelnica i Stručna služba Okruga sve vreme bili na raspolaganju i pružali potrebnu podršku. Od ukidanja vanrednog stanja, sa nešto izmenjenim planovima rada, inspekcije se polako vraćaju redovnim aktivnostima i vršenju inspekcijskih nadzora kao i neposrednoj komunikaciji sa strankama, koja je u prethodnom periodu bila redukovana.

Ostavite odgovor