You are currently viewing ОДРЖАН РЕДОВНИ КОЛЕГИЈУМ СА ИНСПЕКТОРИМА

ОДРЖАН РЕДОВНИ КОЛЕГИЈУМ СА ИНСПЕКТОРИМА

Начелница Средњобанатског управног округа Снежана Вучуревић одржала је данас шести редовни колегијум са руководиоцима републичких и покрајинских инспекција надлежних за подручје управног округа.

Након усвајања дневног реда и записника са претходног састанка, присутни руководиоци инспекција презентовали су податке о раду за претходни период. Све активности инспекција одвијају се редовно и у складу са годишњим и месечним плановима рада као и по налозима надлежних министарстава. Највећи број надзора рађен је по захтевима странака а много мање је редовних контрола, констатовано је на основу извештаја о раду.

Srednjobanatski okrug
Састанак у Средњобанатском управном округу
Састанак у Средњобанатском управном округу

Везано за актуелну епидемиолошку ситуацију и примену прописаних мера у циљу спречавања и сузбијања ширења инфекције вирусом COVID -19, поједине инспекције, посебно санитарна и инспекција рада врше појачани надзор послодаваца и других субјеката који подлежу њиховој инспекцијској контроли. Против прекршилаца противепидемиолошких мера инспектори су поднели прекршајне пријаве и предузели друге мере. Санитарна инспекција је надзор у вези примене противепидемилолошких мера проширила и на организаторе културно-уметничких догађаја у затвореном и отвореном простору, у складу са важећом уредбом.

У претходном периоду инспекција рада је у надзору затекла знатно мањи број радника на фактичком раду, као резултат примене владиних економских мера, док су се у области безбедности и здравља на раду десиле две тешке повреде на раду у складу сa чим су предузете све прописане мере.

Све инспекције настављају да свој рад обављају у складу са надлежностима и у условима одређеним актуелном епидемиолошком ситуацијом уз поштовање препоручених заштитних мера, констатовано је на крају колегијума.

Оставите одговор