You are currently viewing ODRŽAN TREĆI REDOVNI KOLEGIJUM

ODRŽAN TREĆI REDOVNI KOLEGIJUM

U sedištu Srednjobanatskog upravnog okruga održan je 3. Redovni kolegijum. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa  prethodnog sastanka, prisutni rukovodioci inspekcija  su prezentovali podatke o radu za prethodni period. Sve aktivnosti inspekcija  odvijaju se redovno i u skladu sa godišnjim i mesečnim planovima rada i po nalozima nadležnih ministarstava.

Veliki broj nadzora je rađen po zahtevima građana, konstatovano je na osnovu izveštaja o radu.

02
03

Ostavite odgovor