Одговори на ваша питања

послодавац не поштује Закон о раду

Ово је упит електронске поште преко

http//www.srednjobanatskiokrug.org.rs/од:

Čornenki Aleksandar<nsbora@eunet>

Ovom prijavom Vas obaveštavam o kršenju zakona o radu poslodavca firma Fto Sistem iz Beograda u kojem sam bio u radnom odnosu u periodu od 03.09.2010 do 01.12.2010.Za taj period poslodavac mi nije isplatio lični dohodak,iako u zakonu o prestanku radnog odnosa izričito piše da je poslodavac dužan da mi isplati sva dugovanja u roku od mesec dana (danas je 09.02.2011.)

Molim Vas da mi pomognete u ovoj situaciji.Ako imate nekih pitanja ostavljam Vam broj telefona 021 63131308.

ОДГОВОР:

Поштовани господине!

Из Вашег поднеска се може закључити да  више нисте  у радном односу код послодавца ФТО Систем из Београда,те сходно томе не уживате заштиту права из радног односа од стране инспекције рада.Међутим ,Ви се за заштиту Вашег права на исплату припадајуће неисплаћене зараде од стране именованог послодавца можете обратити надлежном Основном суду и то у року од три године рачунајући од дана настанка наведене обавезе.Послодавац је сходно члану186.Закона о раду("Службени гласник РС",бр.24/2005,61/2005 и 54/2009),био у обавези да Вам исплати све припадајуће зараде,накнаде зараде и друга примања у року од 30 дана рачунајући од дана престанка радног односа код истог,те како то није учинио,можете се обратити надлежној инспекцији града Београда (адреса:Београд,ул.Краљице Марије бр.43/5) са захтевом да против именованог послодавца поднесе захтев за покретање прекршајног поступка,због поступања супротно члану 186.Закона о раду.

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©