Одговори на ваша питања

Поштовање решења инспекције рада

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Тодоровић Марјан <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Поштовани,
По отказу Уговора о раду поднео сам тужбу Основном суду и истовремено пријаву Инспекцији рада.
Другостепеним Решењем Инспектората је поништено Решење о отказу послодавца након чега су донета и три Закључка о враћању запосленог на рад које послодавац није отпоштовао.Инспектор рада је поднео прекршајну пријаву којом је послодавац кажњен са 100.000.дин а одговорно лице са 15.000дин.
У међувремену Основни суд је пресудом поништио Решење о отказу послодавца на коју се послодавац жалио Апелационом суду и исход још увек исчекујем.
1. Пошто још увек нисам враћен на посао интересује ме да ли на основу Управног Решења Инспектората и Закључака Инспекције рада могу тужбом тражити надокнаду штете по питању неисплаћених зарада које би остварио да сам враћен на рад од тренутка дејства отказа,
2. Да ли упоште постоји закионити начин да се послодавац натера на поштовање Решења и Закључака Инспекције рада до коначне одлуке суда пошто се сам судски поступак одуговлачи и који су то начини.

Унапред ЗАХВАЛАН

ОДГОВОР: 

            Решење инспектора рада којим се налаже послодавцу испуњење неновчаних обавеза, извршава се у складу са одредбама члана 264.-270. и члана 276. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр.30/10). У поступку извршења Решења инспектора рада прво се доноси Закључак о дозволи извршења, којим се оставља рок од 3 дана за добровољно извршење, те уколико послодавац не изврши предметно Решење, инспектор рада доноси Закључак о изрицању новчане казне, којим се изриче новчана казна у одређеном износу, с тим да се поступак може поновити, све док се не поступи по Решењу инспектора рада, с тим да збир изречених новчаних казни не може износити више од десетоструког износа први пут изречене новчане казне која не може бити већа од 20.000,00 динара. Када се овај поступак оконча, односно закључцима о изрицању новчане казне се изрекне казна у висини десетоструког износа први пут изречене новчане казне, тада се поступак принудног извршења предметног Решења обуставља, те другог начина извршења Решења нема. Што се тиче могућности да се од Суда захтева накнада стажа због изгубљене зараде због неизвршења Решења инспектора рада, она је већ предмет Ваше тужбе на Решење о отказу уговора о раду, којим, захтевате поништавање Решења о отказу уговора о раду и евентуално враћање на рад, сагласно члану 191. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05 и 54/09). Ако Суд донесе правноснажну одлуку којом се утврђује да је запосленом незаконито престао радни однос, поред враћања на рад (уколико запослени то захтева), послодавац је дужан да запосленом исплати и накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по Закону, Општем акту и Уговору о раду и уплати доприносе на обавезно социјално осигурање, а све у складу са чланом 191. ст.2. Закона о раду.

           

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©