Организациона структура

organizaciona-struktura

1. Начелник управног округа
2. Администартивно-технички секретар – 1 извршилац
3. Возач – 1 извршилац
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – СТРУЧНА СЛУЖБА
1. Шеф одсека
2. Саветник за правне послове-1 извршилац
3. Сарадник за финансијско-материјалне послове- 1 извршилац
4. Референт за обраду финансијске документације-1 извршилац
5. Референт за канцеларијске послове – 1 извршилац
6. Оператер дактилограф- 1 извршилац

 

| ?????????????? ??????? ????? ????????, ??? ??????? 10 ???: 023/530-295. |   *** ?????? ????????? *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©