Инспекције

Инспекцијске службе

На територији Средњобанатског управног округа функционишу окружне подручне јединице ( инспекције ) следећих министарстава и покрајинских секретаријата:

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  • Пољопривредна инспекција
  • Фитосанитарна инспекција
  • Ветеринарска инспекција

2.  МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

  • Инспекција рада

3. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  • Тржишна инспекција
  • Туристичка инспекција

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

  • Здравствена инспекција

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  • Школска управа

6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

  • Санитарна инспекција

7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  • Инспекција заштите животне средине

 

 

| ?????????????? ??????? ????? ????????, ??? ??????? 10 ???: 023/530-295. |   *** ?????? ????????? *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©