Приказ архиве вести - листа

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације

29. јануар 2016. год. - Данас је у седишту Средњобанатског управног округа одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације, прва у овој години. Командант Окружног штаба Душан Шијан упознао је чланове са Планом рада за 2016. годину који се највећим делом односи на анализе и сагледавање стања у јединицама заштите и спасавања у циљу њиховог побољшања, разматрање програма за учешће на вежбама, обукама и стручном оспособљавању и усавршавању чланова штабова на свим нивоима. Извештаји о мерама заштите од поплава, планови одбране од поплава и стање склоништа на територији Средњобанатског управног округа, такође су предвиђени Планом рада за 2016. годину као и формирање тимова за заштиту и спасавање, процена угрожености од елементарних непогода, сарадња са градским и општинским штабовима, рад и опремљеност зимских служби. На седници Штаба су представници локалних самоуправа изнели информације о раду зимске службе и стању на путевима у току актуелног зимског периода на територијама њихових општина одн. гарада Зрењанина. Констатовано је да због благе зиме није било потребе за ангажовањем механизације нити за било каквим интервенцијама али да у сваком случају треба бити приправан до краја зимског периода.

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©