Одржана 52. седница Окружног штаба за ванредне ситуације

Среда, 15. мај 2019. год. - Начелница и командант Штаба за ванредне ситуације за Средњобанатски управни округ одржала је данас 52. седницу поводом најављених већих количина падавина у наредном периоду а ради разматрања стања водотокова на подручју Округа и предузимања превентивних и оперативних мера заштите од поплава у склопу јединственог система заштите и спасавања.

Након разматрања ситуације на терену, на територијама локалних самоуправа, донети су закључци којима је констатовано да је стање водотокова стабилно као и стање одбрамбених насипа дуж речних токова. Водостај на Тамишу је у режиму редовне одбране од поплава. Констатовано је да су све јединице локалних самоуправа одржале своје седнице штабова на којима је оцењено да се не очекују већи проблеми на терену као и да све оне у оквиру својих надлежности предузимају превентивне и оперативне мере бринући се о каналској мрежи, водоснабдевању, испумпавању воде и др.

На територијама општина идентификују се зоне ризика од поплава и од појаве унутрашњих вода те се предузимају адекватне мере. Истовремено, по налогу Министарства здравља и Покрајинског секретаријата за здравство, санитарна инспекција је у обавези да прати и информише надлежне у вези угрожености објеката под санитарним надзором, нарочито објеката за водоснабдевање, вртиће, школе, домове здравља као и да прати епидемиолошку ситуацију у сарадњи са Заводом за јавно здравље.

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©