Kontakt adresa - Trg slobode 10 23101 Zrenjanin - El. pošta : kontakt@srednjobanatski.okrug.gov.rs Telefon: 023/530-295, 023/536-593

Inspekcije - Inspekcijske službe

Na teritoriji Srednjobanatskog upravnog okruga funkcionišu okružne područne jedinice ( inspekcije ) sledećih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata:

1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
–  Poljoprivredna inspekcija
–  Fitosanitarna inspekcija
–  Veterinarska inspekcija

2. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
–  Inspekcija rada

3. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
–  Tržišna inspekcija
–  Turistička inspekcija

4. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
–  Zdravstvena inspekcija

5. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
–  Školska uprava

6. POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
–  Sanitarna inspekcija

7. POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
–  Inspekcija zaštite životne sredine

Sektor poljoprivredne inspekcije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Beograd, Nemanjina 22-26
SEKTOR POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE
za Srednjobanatski upravni okrug
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kontakt: tel/faks 023/530-662
Kancelarija br. 35

Poljoprivredna inspekcija u Zrenjaninu ima četiri izvršioca, poljoprivrednih inspektora, raspoređenih u četiri inspekcijska odeljenja:
1. Odeljenje za alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića
Inspektor: Vesna Džonlaga (kancelarija br. 35. tel/faks 023/530-662)
2. Odeljenje za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i kontrolu organske proizvodnje:
Inspektor: Julka Sekulić (kancelarija br. 35, tel/faks 023/530-662)
3. Odeljenje za kontrolu isplate podsticajnih sredstava u poljoprivredi i za stočarstvo:
Inspektor: Mile Vojnović (kancelarija br. 35, tel/faks 023/530-662)
4. Odeljenje za poljoprivredno zemljište:
Inspektor: Miro Međo (kancelarija br. 35, tel/faks 023/530-662)

Nadležnosti poljoprivredne inspekcije:
– kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda;
– kontrola vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola i dr.
– inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrednog zemljišta, zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, upravljanje zemljištem u državnoj svojini
– kontrola sprovođenja mera podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i
– drugi inspekcijski poslovi u skladu sa zakonom.

Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast delovanja poljoprivredne inspekcije:

Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima
Zakon o vinu i rakiji
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o merama za unapređenje stočarstva

Fitosanitarna inspekcija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Beograd, Nemanjina 22-26
SEKTOR FITOSANITARNE INSPEKCIJE
Odsek u Zrenjaninu za Srednjobanatski upravni okrug
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kancelarija br. 35
Kontakt: tel/faks 023/582-050
E-mail: milan.ruzic@minpolj.gov.rs
Nadležnosti fitosanitarne inspekcije:

nadzor u oblasti zaštite bilja od zaraznih bolesti i štetočina;
kontrola sredstava za zaštitu i ishranu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu;
kontrola semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i genetski modifikovanih organizama;
registracija sredstava za zaštitu i ishranu bilja i drugi poslovi određeni zakonom.
Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast zaštite bilja:

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina
Zakon o semenu
Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja
Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija
Pravilnik o kontroli semena…
Pravilnik o prometu, uvozu i uzorkovanju pesticida
Pravilnik o prometu, uvozu i uzorkovanju đubriva
Zakon o zdravlju bilja
Zakon o bezbednosti hrane (“Sl. Glasnik RS“, br. 41/09)
Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09)
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09)
Zakon o genetički modifikovanim organizmima (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09)
U Odseku fitosanitarne inspekcije u Zrenjaninu zaposlen je jedan inspektor:

1. Milan Ružić ( kancelarija 35., tel. 023/582-050)

Veterinarska inspekcija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU
Beograd, Nemanjina 22-26
ODSEK VETERINARSKE INSPEKCIJE
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kontakt: tel/faks 023/564-603

– Nadležnosti veterinarske inspekcije:
– nadzor u oblasti zdravstvene zaštite životinja;
– veterinarska i sanitarna kontrola u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje;
– registracija i kontrola rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla ( klanice, mlekare, prerada meda i sl. );
– kontrola objekata za proizvodnju hrane za životinje;
– kontrola neškodljivog uklanjanja leševa i otpadaka životinjskog porekla;
– kontrola prometa lekova i bioloških sredstava u veterini;
– nadzor veterinarskih stanica, ambulanti, instituta;


– Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast veterinarstva:
– Zakon o veterinarstvu,
– Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju,
– Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe,
– Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe
– Zakon o bezbednosti hrane

U Odseku veterinarske inspekcije zaposleno je 7 inspektora:

Novak Kovačević – šef Odseka veterinarske inspekcije (tel/faks: 023/564-603)
Gordana Jovin
Dijana Bursać Maksić
Viorika Baloš (za opštinu Žitište, tel. 023/821-340)
Olivija Kelemen Novaković (za opštinu Novi Bečej, tel. 023/772-320)
Aleksandar Tot

Inspekcija rada
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Beograd, Nemanjina 22-24
Inspektorat za rad
ODSEK INSPEKCIJE RADA U ZRENJANINU
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kancelarije br: 40 i 41
Kontakt: tel/faks 023/ 534-714
E-mail: zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs


Nadležnosti inspekcije rada:

nadzor u oblasti rada i radnih odnosa;
nadzor u oblati bezbednosti i zdravlja na radu;
aktivnosti na suzbijanju rada na crno;
aktivnosti na smanjenju broja povreda povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije);
kontrola uslova rada i rizika po bezbednost i zdravlje na radu;
uviđaj smrtnih , teških i kolektivnih povreda na radu;
utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pre početka obavljanja delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast rada i radnih odnosa:
Zakon o radu
Zakon o štrajku
Zakon o privatnim preduzetnicima
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o prekršajima
Zakon o evidencijama u oblasti rada
Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Razni pravilnici, opšti i posebni kolektivni ugovori i međunarodne konvencije.

U Odseku inspekcije rada zaposleno je 5 inspektora:

Katica Racić – šefica odseka (kancelarija br.40, tel. 023/534-714)
Biljana Međo – (kancelarija br. 40)
Vera Lazarov (kancelarija br. 40.)
Milan Sekulić (kancelarija br. 40.)

Tržišna inspekcija
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE
Odeljenje Zrenjanin
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kancelarija broj 38 i 39
Kontakt: tel/faks: 023/564-584
E-mail: trzisna.zrenjanin@mtt.gov.rs

Nadležnosti tržišne inspekcije:

Po službenoj dužnosti obavlja inspekcijski nadzor u oblasti:
zaštite potrošača u trgovini i uslugama;
kvaliteta i bezbednosti neprehrambenih proizvoda;
oglašavanja proizvoda i usluga;
primene etičkih pravila i uslugama sa ciljem sprečavanja nelojalne konkurencije;
sprečavanje neovlašćene upotrebe zaštićenih spoljnih oznaka proizvoda i usluga;
prevarne reklame i kopiranja oznaka proizvoda;
kontrola mernih jedinica i cene proizvoda;
utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih i drugih propisanih uslova za obavljanje delatnosti prometa robe i vršenja usluga, kada je to uslov za otpočinjanje obavljanja tih delatnosti.

U Odeljenju tržišne inspekcije zaposleno je 6 inspektora:

Jasminka Rakić, načelnik Odeljenja tržišne inspekcije ( kancelarija br. 39, mob. 064/81-88-154)
Vitomir Grbić (kancelarija br. 39, tel/faks 564-584)
Milorad Nađalin (kancelarija br. 38. )
Hajnalka Milenković
Jakov Kipić
Duško Maćoš ( za opštinu Novi Bečej, tel. 772-320 )

Odeljenje turističke inspekcije sa sedištem u Zrenjaninu
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.
Odeljenje turističke inspekcije sa sedištem u Novom Sadu
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 10.

Nadležnosti turističke inspekcije:

1. vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih mera u vršenju nadzora;
2. inspekcijski nadzor turistički inspektori vrše po službenoj dužnosti:
– u vidu stalnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih lica koja korisnicima pružaju usluge iz oblasti turizma i ugostiteljstva i to: delatnost putničkih, odn. turističkih agencija, delatnost turističkih vodiča i animatora, usluge iznajmljivanja vozila, ugostiteljsku delatnost pružanja usluga smeštaja, ishrane i pića u ugostiteljskim objektima, naplata boravišne takse i dr.
– po prijavama građana – korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga koje se odnose na bespravan rad, neizvršenje ili nekvalitetno izvršenje usluga i dr. Prijave građana se primaju putem telefona ili u vidu pismenih predstavki. Po prijavama se vrši kontrola kompletnog poslovanja prijavljenog subjekta, a ne samo predmeta prijave. O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem.

Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva:

Zakon o turizmu,
Zakon o javnim skijalištima,
Zakon o zaštiti potrošača,
Zakon o privatnim preduzetnicima,
Zakon o oglašavanju,
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine,
Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja,
Pravilnika o bližim uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja,
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i dr.

Napomena: S obzirom da Srednjobanatski upravni okrug u Zrenjaninu nema više turističkog inspektora obratite se Stručnoj službi Okruga na tel. 023/530-295 ili direktno Odeljenju u Novom Sadu na tel. 021/520-922

Zdravstvena inspekcija
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Beograd, Nemanjina 22-26
ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU INSPEKCIJU
Zdravstveni inspektor za Srednjobanatski upravni okrug
Zrenjanin, Pupinova 14.
Kontakt: tel/faks: 023/510-936

Nadležnosti zdravstvene inspekcije:

inspekcijski zdravstveni nadzor u vezi sa radom zdravstvenih ustanova,
privatne prakse i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost;
nadzor nad zakonitošću rada i nad zakonitošću akata;
rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima;
provera kvaliteta stručnog rada zdravstvene službe;
osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse;
kontrola izvršenja naloženih mera, praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite analizom izveštaja o spoljnjoj i unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada;
saradnja sa drugim državnim organima i institucijama i druge poslove iz delokruga Odeljenja.
Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast zdravstva:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama
Zakon o opštem upravnom postupku

Zdravstveni inspektor za područje Srednjobanatskog upravnog okruga je:
1. Branka Bulatović (tel. 023/510-936)

Školska uprava
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Beograd, Nemanjina 22-26
ŠKOLSKA UPRAVA
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kontakt: tel/faks 023/534-192, 510-547
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.“>suzrenjanin@mpn.gov.rs

Nadležnosti Školske uprave:

Školska uprava sa sedištem u Zrenjaninu obavlja poslove na području širem od područja upravnog okruga, i to za:
-Srednjobanatski, Severnobanatski i Južnobanatski upravni okrug.

U školskoj upravi obavljaju se poslovi:

stručno-pedagoški nadzor u ustanovama;
koordiniranje stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova;
davanje podrške razvojnom planiranju, razvoju predškolskog, školskog i vaspitnog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja;
učestvovanje u pripremama plana razvoja obrazozavanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovana školska uprava i praćenje njegovog ostvarivanja;
održavanje i ažuriranje baze podataka o obrazovanju i vaspitanju i staranje o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva;
poslovi u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava za područje za koje je obrazovana školska uprava;
ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom u vezi sa obezbeđivanjem sredstava iz budžeta namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Zakoni i propisi kojima se uređuje nadležnost Školske uprave:

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o srednjoj školi
Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima
Pravilnici za predškolsko obrazovanje
Pravilnici za osnovno obrazovanje
Pravilnici za srednje obrazovanje

U Školskoj upravi u Zrenjaninu zaposleno je 7 izvršilaca:

Snežana Oluški Vlačić – rukovodilac
Staniša Banjanin
Milutin Micić
Svetlana Kočiš
Tatjana Mihajlov
Gordana Nikolić (tel. 023/515-987)
Tomislav Ćuk

Sanitarna inspekcija
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16.
SEKTOR ZA SANITARNI NADZOR
– Odeljenje u Zrenjaninu –
Zrenjanin, Narodnog fronta 2.
Kontakt: tel/faks 023/535-821
mail: sanitarnazrenjanin@mts.rs

Oblasti koje podležu sanitarnom nadzoru, u smislu Zakona o sanitarnom nadzoru jesu:

1) oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti;
2) oblast zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji, prometu i uvozu;
3) oblast javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće.

Predmet nadzora

Sanitarni nadzor, u oblastima koje podležu sanitarnom nadzoru, obuhvata inspekcijski nadzor:

1) objekta i njegovog neposrednog okruženja;
2) unutrašnjeg prostora i prostorija u pogledu njihove građevinske celine, međusobne funkcionalne povezanosti i higijenskog stanja;
3) postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme i pribora;
4) sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, kao i sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze radi stavljanja u promet na domaćem tržištu ili koji se privremeno uvoze ili izvoze radi prerade, dorade i obrade;
5) lica zaposlenih na određenim poslovima u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru (u daljem tekstu: zaposlena lica) i drugih lica koja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, podležu sanitarnom nadzoru i obaveznim zdravstvenim pregledima na propisan način;
6) namenskih prevoznih sredstava i njihove opreme, u skladu sa zakonom.

Pod namenskim prevoznim sredstvima, utvrđenim u stavu 1. tačka 6) ovog člana, podrazumevaju se:
(1) sredstva za prevoz životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
(2) sredstva za prevoz putnika u javnom saobraćaju;
(3) sanitetska prevozna sredstva, i
(4) prevozna sredstva registrovana za prenos umrlih lica.

Objekti koji podležu sanitarnom nadzoru

Objekti koji podležu sanitarnom nadzoru, u smislu člana 7. stav 1. tačka 1) Zakona o sanitarnom nadzoru jesu objekti u kojima se obavlja:

1) zdravstvena delatnost;
2) delatnost proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
3) delatnost javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;
4) ugostiteljska delatnost;
5) delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože;
6) delatnost socijalne zaštite;
7) vaspitno-obrazovna delatnost;
8) delatnost kulture, fizičke kulture, sporta i rekreacije;
9) delatnost javnog saobraćaja, i
10) drugi objekti određeni zakonom.

U Odeljenju sanitarne inspekcije zaposleno je 8 inspektora:

Gabriela Lodi, načelnica sanitarne inspekcije ( tel/faks 023/535-821)
Milan Andrijin
Biljana Bugarski
Vesna Adamov
Ljubica Vujčić
Jasmina Vujanov
Aleksandra Vitomir
Vesna Ćupurdija

Inspekcija zaštite životne sredine
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

– Sektor za inspekcijske poslove
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.
Područna jedinica Zrenjanin
INSPEKTOR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Zrenjanin, Trg slobode 10.
Kontakt: tel/faks 023/511-925
E-mail: ljiljana.bajevic@vojvodina.gov.rs

Nadležnosti inspektora zaštite životne sredine:

inspekcijski nadzor u svim oblastima zaštite životne sredine, osim u oblasti opasnih materija i očuvanja biodiverziteta na teritoriji AP Vojvodine;
preduzimanje mera za otklanjanje nezakonitosti;
koordiniranje aktivnosti u oblasti unapređenja mera zaštite i otklanjanja posledica udesa;
prikupljanje podataka i naučno-tehničkih informacija koje su od značaja za pripremanje mera prevencije mogućeg udesa i otklanjanje njegovih posledica i drugi poslovi propisani zakonom.

Zakoni i propisi kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine i nadležnost inspekcije:

Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o postupanju sa otpadnim materijama
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Inspektor zaštite životne sredine, samostalni izvršilac za Srednjobanatski upravni okrug je:
1. Ljiljana Bajević ( tel/faks 023/511-925)

Ostavite odgovor

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG nalazi se u severno-istočnom delu Srbije odn. istočnom delu Vojvodine. Obuhvata teritoriju grada Zrenjanina i opština Sečanj, Žitište, Novi Bečej i Nova Crnja. Sedište upravnog okruga je u Zrenjaninu.