О СРЕДЊОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Средњобанатски управни округ се налази у североисточном делу Србије. Обухвата следећу територију:

Градоначелник:

Чедомир Јањић, рођен 1972. године, дипломирани економиста. Члан Српске напредне странке
Контакт: Тел: 023/315-0200
Факс:023/315-0099
Е-mail: kabinet@grad.zrenjanin.rs

Зрењанин је највећи град српског дела Баната а по величини територије је и највећи град у АП Војводини и други у Републици Србији. Простире се на површини од 1.326 км2 и обухвата 22 насељена места. Према последњем попису становништва има укупно 123.362 становника, а сам град Зрењанин 76.511 становника.

Стварање „Слободне зоне Зрењанин“ и индустријских зона дало је изванредне резултате у протекле две године у оквиру програма привлачења нових инвестиција. До сада је већ потписано више од 20 уговора о инвестирању, од којих је највећа инвестиција кинеске компаније „Шандонг Линглонг“ која ће уложити око 800 милона евра у изградњу фабрике за производњу пнеуматика и запослити 1500 радника.

Зрењанин је град мултикултуралности, мултиконфесионалности и међунационалне толеранције и значајно привредно, саобраћајно, културно, спортско и просветно средиште региона, са великим потенцијалима за развој туризма и угоститељства.

У области културног стваралаштва Зрењанин има дугу традицију у позоришној музичкој и ликовној уметности и аматерском стваралаштву. Водеће установе културе су Народно позориште „Тоша Јовановић“, Народни музеј са сталном поставком и са преко 33.000 експоната, Градска народна библиотека која поседује око 150.000 наслова, Историјски архив који чува писану архивску грађу Средњег Баната, Савремена галерија Уметничке колоније „Ечка“, Културни центар Зрењанина и још низ културних асоцијација и организација.

Председник општине:

Саша Максимовић – Члан је Српске напредне странке.
Контакт: Тел. 023/771-135, 771-136
Факс: 023/772-500
e-mail:sasa.maksimovic@novibecej.rs
web: www.novibecej.rs

Општина Нови Бечеј налази се у северозападном делу Баната на обали реке Тисе, у средишњем делу Војводине, и простире се на површини од 609 км2. Заједно са 4 насељена места, према послдењем попису становништва, има 23.925 становника.

Привреда општине углавном је аграрних карактеристика, развијена је пољопривреда а посебно воћарство и виноградарство. Огромни потенцијали квалитетне глине се користе за значајну производњу грађевинског материјала, пре свега црепова и зидне грађе.

Општина Нови Бечеј има богато културно наслеђе, велики број споменика културе од којих неки потичу још из средњег века, као што је црква Арача, затим већи број православних храмова, двораца и летњиковаца као и археолошки локалитети.

Туризам и угоститељство су и у овој општини велики развојни потенцијал.

Председник oпштине

Владимир Бракус, члан СНС
Контакт: 023/815-031; 023/815-129;
Факс: 023/815-722

Председник општине Владимир Бракус рођен је 12.05.1983. године у Зрењанину, од оца Велемира и мајке Весне. Регистровани је пољопривредник и поседује имање где обрађује око 50 хектара земље. Политичку каријеру је започео 2002. године. Изабран је за Председника општине Нова Црња у јуну 2019. године. Говори енглески, италијански и руски језик. Ожењен је, отац двоје деце.

Општина Нова Црња је још једна општина у Средњобанатском управном округу која се налази у североисточном делу Баната и граничи се са Румунијом. Заузима површину од 273 км2 и према последњем попису из 2011. године има укупно 10.272 становника настањених у 6 насеља, од којих је Српска Црња највеће насеље док је седиште општине у Новој Црњи.

Од привредних грана преовлађује пољопривреда, посебно је развијено сточарство али је делом развијена и прерађивачка индустрија и приватно предузетништво у области трговине, туризма и угоститељства.

Природни ресурси ове општине су: земљиште, шуме, изворишта термалних и минералних вода, а значајне туристичке локације су родна кућа – спомен музеј Ђуре Јакшића у Српској Црњи, Православна црква и мотел „Каштел“.

Председник општине:

Митар Вучуревић, рођен 1964. године. Члан Српске напредне странке
Телефон: 023/821-306
Е-mail: opstina.zitiste@gmail.com

Општина Житиште се простире на површини од 525 км2 и заједно са 12 насељених места има 15.573 становника. По саставу становништва, такође је мултиетничка средина.

У саобраћајном погледу, житиштанска општина поседује веома повољан положај, јер кроз њу пролази међународни пут М-7 који нашу земљу повезује са Румунијом, одн. градове Зрењанин и Темишвар.

У погледу привредних потенцијала значајна је производња и прерада живинског меса и прерађевина, подземно складиште гаса „Банатски Двор“ у Банатском Двору, Компанија „Van Drunen Farms’’ у Банатском Карађорђеву за органску производњу хране и Земљорадничка задруга „Мркшићеви салаши“ у Српском Итебеју.

Председник општине:
Предраг Рађеновић, члан СНС
Контакт: 023/841-111,
е-маил: sosecanj@ptt.rs

Биографија

Рођен  23.12.1968. године у Зрењанину. Основну школу је завршио у Крајишнику а гимназију,смер информатика завршио је у Зрењанину. Диплому инжињера организације рада стекао је у Новом Саду на Вишој школи за организацију рада.

Од 1995. године до 1.марта 1997 године био је шеф рачуноводства у ДТП Тамиш, Сечањ. Од 1. 03. 1997. год.  до 10. 06. 2008. године био је на месту шефа Месне канцеларије у Крајишнику. Као председик удружења риболоваца  „АМУР“ био је од 2005. до 2017 године. Од 10.6. 2008. до 26.4.2017. године вршио је функцију заменика председника општине Сечањ, а  27.04. 2017. постао је постао председник општине Сечањ.

Ожењен је и отац троје деце.

Основни подаци о општини Сечањ

Општина Сечањ се налази у Средњем Банату, на самој граници са Румунијом. Са 11 насељених места покрива територију од 523 км2 и има 13.267 становника.

Доминантна привредна грана је пољопривреда, претежно ратарство, а све већа пажња се поклања и развоју сточарства и воћарства. На територији општине постоји и неколико рибњака за узгој конзумног шарана.

Од индустријских предузећа постоје: предузеће за производњу јечменог слада, предузеће за производњу једноосовинских приколица, за производњу алуминијумских делова за ауто индустрију, производња чарапа, конфекције и производња производа од глине.

Од природних богатстава значајни су водени ресурси: реке Тамиш и Брзава, каналска мрежа у склопу система ДТД и рибњаци али и минералне сировине: нафта, гас, термоминералне воде и огромне количине квалитетне опекарске глине.

На располагању су природни ресурси за развој ловног, риболовног, спортско-рекреационог и транзитног туризма.

ОКРУГ

Средњобанатски управни округ налази се у североисточном делу Србије одн. источном делу Аутономне покрајине Војводина. Обухвата територију града Зрењанина и општина Сечањ, Житиште, Нови Бечеј и Нова Црња.
Седиште управног округа налази се у Зрењанину.
Округ има укупно 187.667 становника (по последњем попису из 2011. године) и простире се на површини од 3.256 км2 (100% је равничарско земљиште, од чега је 86% пољопривредно земљиште)
По саставу становништва Средњобанатски управни округ је мултинационална средина у којој живе припадници више од 20 различитих народа и етничких заједница.

ПРИВРЕДА

Најважније привредне гране су индустрија, грађевинарство, транспортна делатност и пољопривредна производња, која преовлађује и на коју се ослања комплекс прехрамбено-прерађивачке индустрије.
Доласком страних инвеститора, посебно у град Зрењанин, привредни потенцијали Округа добијају на значају и доприносе целокупном економском опоравку и развоју региона.

ПРИРОДНА БОГАТСТВА

Подручје Округа обилује водотоковима који имају велики водопривредни значај: реке Бегеј, Стари Бегеј, Бегејски канал, Тиса, Тамиш, Канал ДТД.
Природна богатства Средњег Баната која се експлоатишу су нафта, природни гас, песак, глина, термалне и минералне воде и јодна вода.
Најзначајније природне вредности су: специјални резерват природе „Стари Бегеј – Царска бара“, где се налази станиште више стотина различитих птица, лековито блато језера „Русанда“ у Меленцима и богата ловна подручја.

КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Средњобанатски управни округ такође располаже и значајним туристичким и угоститељским ресурсима. Велики значај имају манифестације: „Дани пива“ у Зрењанину, „Госпојина“ у Новом Бечеју, „Пиле фест“ у Житишту, „Тамишки дани“ у Сечњу и „Ђурини боемски дани“ и „Липарске вечери“ у Српској Црњи.
Културне, туристичке и историјске знаменитости Округа збир су свих тих вредности које поседују и негују све локалне самоуправе које му припадају и са којима Средњобанатски управни округ има изузетно добру и успешну сарадњу.

Оставите одговор