STRUČNA SLUŽBA SREDNJOBANaTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

U upravnom okrugu postoji Stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

Stručnom službom rukovodi načelnik upravnog okruga, koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi.

Nadzor nad radom stručne službe upravnog okruga vrši MINISTRASTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE.

Na stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi:

U stručnoj službi Srednjobanatskog upravnog okruga zaposleno je 8 izvršilaca, pet državnih službenika i tri nameštenika:

NADA ĐUKIĆ
diplomirani politikolog, raspoređena na radnom mestu šefa Odseka za opšte poslove, u zvanju savetnika.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 1. marta 1999. godine.

Kancelarija br. 11
Kontakt: tel/faks 023/530-295

E-mail: nada.djukic@srednjobanatski.okrug.gov.rs

GORAN JOBANOVIĆ
diplomirani pravnik, raspoređen na radnom mestu za pravne poslove, u zvanju savetnika.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 10. septembra 2001. godine.

Kancelarija br. 11
Kontakt: tel/faks 023/530-295

E-mail: goran.jovanovic@srednjobanatski.okrug.gov.rs

DANICA PETROV
diplomirani ekonomista, raspoređena na radnom mestu za finansijsko-materijalne poslove, u zvanju savetnika.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 1. aprila 1995. godine.

Kancelarija br. 11
Kontakt: tel. 023/515-970

E-mail: dana.petrov@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ANKICA DEKANJ
stručni finansijski radnik, raspoređena na radnom mestu za obradu finansijske dokumentacije, u zvanju referenta.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 16. juna 1992. godine.

Kancelarija br. 11
Kontakt: tel. 023/515-970

E-mail: ankica.dekanj@srednjobanatski.okrug.gov.rs

VESNA STOJANČEV
stručni radnik-knjigovođa, raspoređena na radnom mestu operatera za kancelarijske poslove, u zvanju referenta.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 16. juna 1992. godine.

Kancelarija br. 12
Kontakt: tel. 023/566-020 lok. 113

E-mail: vesna.stojancev@srednjobanatski.okrug.gov.rs

ALŽBETA MITROVIĆ
daktilograf I klase, raspoređena na radnom mestu operater-daktilograf.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 16. juna 1992. godine.

Kancelarija br. 72

Kontakt: tel. 023/566-020 lok. 241

SLAVKO TAMBURIĆ
mehaničar kompresorskih rashladnih uređaja i klima uređaja, raspoređen na radno mesto vozača.
Na poslovima u Srednjobanatskom upravnom okrugu radi od 1. avgusta 1998. godine.

Kancelarija br. 30

Kontakt: tel. 023/536-593

JELENA SRDANOV
Diplomirani ekonomista, raspoređena na radnom mestu
administrativno-tehničkog sekretara. 

Kancelarija br. 30

Kontakt: tel. 023/536-593
faks 023/566-007

DElokrug poslova stručne službe upravnog okruga

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
 • stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i područnim jedinicama s područjem širim ili užim od područja Upravnog okruga;
 • pružanje stručne i administartivno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
 • izradu predloga prvostepenih i drugih akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i izradu ugovora o radu i drugih akata u vezi sa radnopravnim statusom nameštenika;
 • dostupnost informacijama od javnog značaja;
 • analize radnih mesta;
 • reformu države i razvoja kadrova;
 • ocenjivanje državnih službenika;
 • planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
 • sastavljanje analiza, izveštaja  i informacija;
 • nabavku, čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
 • prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta;
 • daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga.

Ostavite odgovor