Kontakt adresa - Trg slobode 10 23101 Zrenjanin - El. pošta : kontakt@srednjobanatski.okrug.gov.rs Telefon: 023/530-295, 023/536-593

USLUGE STRUČNE SLUŽBE SREDNJOBANaTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okruzi osnivaju se izvan sedišta organa državne uprave, koji samostalno odlučuju da li će i koje poslove državne uprave vršiti na području upravnog okruga, tako da se upravni okrug može definisati kao zbir različitih poslova državne uprave, koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji.

Srednjobanatski upravni okrug sa sedištem u Zrenjaninu ima Stručnu službu zaduženu za zajedničke poslove za potrebe područnih jedinica (ministarstava i pokrajinskih sekretarijata).
Zaposlenim izvršiocima republičkih i pokrajinskih inspekcija za teritoriju Srednjobanatskog upravnog okruga Stručna služba pruža sledeće usluge:

 • primanje i raspoređivanje pošte
 • otpremanje pošte
 • evidentiranje akata i predmeta
 • vođenje evidencije putem automatske obrade podataka
 • arhiviranje predmeta
 • čuvanje registraturskog materijala i ahivske građe i izlučivanje i uništavanje bezvrednog registraturskog materijala
 • ostali poslovi u skladu sa propisima kojim je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave
 • nabavka i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala
 • održavanje postojeće računarske i administrativne opreme čiji su korisnici zaposleni u inspekcijskim službama i stručnoj službi
 • vođenje finansijsko-materijalne dokumentacije, knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • nabavka opreme, uređaja i inventara
 • uređivanje zvanične veb prezentacije upravnog okruga

Stručna služba upravnog okruga građanima i svim zainteresovanim strankama pruža sledeće usluge:

 • neposredni prijem podnesaka stranaka
 • praćenje kretanja predmeta i obaveštavanje stranaka o istom
 • pružanje informacija o radu okruga i okružnih područnih jedinica
 • prijem zahteva za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ( u prilogu obrazac zahteva )

Ostavite odgovor

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG nalazi se u severno-istočnom delu Srbije odn. istočnom delu Vojvodine. Obuhvata teritoriju grada Zrenjanina i opština Sečanj, Žitište, Novi Bečej i Nova Crnja. Sedište upravnog okruga je u Zrenjaninu.