You are currently viewing MИНИСТАРСТВО ЗА РАД – ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

MИНИСТАРСТВО ЗА РАД – ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

MИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, ДОНОСИ
П Р А В И Л Н И К
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Овим правилником прописују се превентивне мере које је послодавац дужан да
примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за
безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када
надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.
Овај правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се
обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

ПРАВИЛНИК СТРАНА 1.
ПРАВИЛНИК СТРАНА 2.
ПРАВИЛНИК СТРАНА 3.
ПРАВИЛНИК СТРАНА 4.

Оставите одговор