Начелница Средњобанатског управног округа

Решењем Владе Републике Србије, за начелника Средњобанатског управног округа постављена је Снежана Вучуревић.

СНЕЖАНА ВУЧУРЕВИЋ

Биографија:

Рођена 27. марта 1966. године у Житишту.
По занимању је професор разредне наставе. Дипломирала је на Учитељском факултету у Сомбору.

Радно искуство од 28 година стажа стекла је у ОШ “Свети Сава“ у Житишту.
Од тога је 8 година радила као помоћник директора а 4 године и на месту директора ОШ “Свети Сава“.
Од децембра 2016. године запослена је у Педагошком заводу Војводине у Новом Саду.

Током дугогодишњег рада у области образовања усавршавала је своја знања и компетенције похађањем многобројних семинара везаних за квалитет рада школе, менаџмент и управљање људским ресурсима.

Nacelnica_Snezana_Vucurevic_stranica
Начелница СБУО Снежана Вучуревић

Такође је учествовала на многим едукацијама везаним за рад локалне самоуправе, буџетирање и механизме родне равноправности. Има положен државни стручни испит. Удата је и мајка једног детета.

Контакт телефони:
Тел: 023/536-593
Факс: 023/566-007
Електронска пошта: nacelnik@srednjobanatski.okrug.gov.rs

Начелник управног округа – законске обавезе

Начелник управног округа:
– усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате;
– прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
– прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад;
– прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих;
– сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа;
– сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица и врши друге послове одређене законом.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
Нова законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина са подручја oкруга, чија је обавеза давање предлога за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.
Делокруг, састав, начин рада и одлучивања Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета управног округа ( „Службени гласник РС„, број 15/06).

This Post Has One Comment

  1. Nikola Stanojević

    Dobar dan, napravili ste odličan i pregledan sajt. sve pohvale za promene i jednostavnost komunikacije sa građanima.

Оставите одговор