Услови коришћења сајта !

Услови коришћења сајта

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима.

Све информације доступне на овој Интернет презентацији су информативног карактера. И поред редовног ажурирања информација и података на сајту могуће је да су се они у међувремену променили, ради чега Средњобанатски управни округ не може у потпуности преузети одговорност или гаранцију за актуелност, тачност и потпуност информација са овог веб – сајта.

Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова. Линковани сајтови нису под контролом Средњобанатског управног округа те не може бити одговоран за њихове садржаје, јер се ови линкови обезбеђују посетиоцима сајта само као погодност.

Дозвољено је да се садржаји сајта могу копирати, штампати, дистрибуирати и јавно саопштавати искључиво за личне, некомерцијалне сврхе.

Није дозвољено да се садржаји са сајта користе у комерцијалне сврхе, нити се могу мењати, преобликовати или употребити без изричите дозволе администратора.

Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

%d bloggers like this: