НАЧЕЛНИК СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник Средњобанатског управног округа

Решењем Владе Републике Србије, Предраг Рађеновић постављен је за начелника Средњобанатског управног округа, са седиштем у Зрењанину.

На дужност је ступио 31. јануара 2022. године. Влада Републике Србије му је указала поверење, те ће Предраг Рађеновић наредне честири године бити на функцији начелника Округа.

pedja radjenovic 002
Предраг Рађеновић

Предраг Рађеновић, рођен је 23. децембра 1968. године у Зрењанину. Основну школу завршио је у Крајишнику, а потом је гимназију завршио у Зрењанину. Дипломирао на Вишој школи за организацију и информатику у Новом Саду – инжењер организације. Положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радио је као шеф рачуноводства ДТП „Тамиш“ у Сечњу (1995.-1997.године), потом као шеф месне канцеларије Матичар општинска управа општине Сечањ (1997.-2008.године), заменик председника општине Сечањ (2008.-2017.године) и председник општине Сечањ у периоду од 2017. до 2022. године. Ожењен је и отац је троје деце.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Нова законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина са подручја oкруга, чија је обавеза давање предлога за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

 

Делокруг, састав, начин рада и одлучивања Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета управног округа ( „Службени гласник РС„, број 15/06).

One comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *