СРЕДЊОБАНАТСКИ
УПРАВНИ
ОКРУГ

Средњобанатски управни округ се налази у североисточном делу Србије и обухвата следећу територију:

 

ГРАД ЗРЕЊАНИН насељено место Зрењанин
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ са седиштем у Новом Бечеју
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА са седиштем у Новој Црњи
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ са седиштем у Житишту
ОПШТИНА СЕЧАЊ са седиштем у Сечњу

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ налази се у северно-источном делу Србије односно источном делу Војводине.
Седиште управног округа је у Зрењанину.

Полагањем венаца и одавањем поште погинулима у Другом светском рату у Зрењанину обележен је 9. мај, Дан победе над

Република Србија – Средњобанатски управни округ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (Службени гласник РС, бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1., чл.10., чл.11., чл.12. ст. 1., чл. 13. и чл. 17. став 1., 2. и 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19,67/21) и закључка за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава 51Број:112-11457/2023 од 28.новембра 2023 године, Средњобанатски управни округ оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Радно место за правне послове, у звању саветник, Одсек за опште послове

Документ  ЈАВНОГ КОНКУРСА – ПДФДОЦ

Документ  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ – ПДФДОЦ

Последње вести, Средњобанатски управни округ: