Организациона структура СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Приказ организационе структуре Средњобанатског управног округа

1. Начелник управног округа
2. Административно-технички секретар – 1 извршилац
3. Возач – 1 извршилац

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – СТРУЧНА СЛУЖБА

1. Шеф одсека
2. Саветник за правне послове-1 извршилац
3. Саветник за финансијско материјалне послове.- 1 извршилац
4. Референт за обраду финансијске документације-1 извршилац
5. Референт за канцеларијске послове – 1 извршилац
6. Оператер дактилограф- 1 извршилац

Оставите одговор