О СРЕДЊОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Средњобанатски управни округ се налази у североисточном делу Србије. Обухвата следећу територију:

ОКРУГ

Средњобанатски управни округ налази се у североисточном делу Србије одн. источном делу Аутономне покрајине Војводина. Обухвата територију града Зрењанина и општина Сечањ, Житиште, Нови Бечеј и Нова Црња.
Седиште управног округа налази се у Зрењанину.
Округ има укупно 187.667 становника (по последњем попису из 2011. године) и простире се на површини од 3.256 км2 (100% је равничарско земљиште, од чега је 86% пољопривредно земљиште)
По саставу становништва Средњобанатски управни округ је мултинационална средина у којој живе припадници више од 20 различитих народа и етничких заједница.

ПРИВРЕДА

Најважније привредне гране су индустрија, грађевинарство, транспортна делатност и пољопривредна производња, која преовлађује и на коју се ослања комплекс прехрамбено-прерађивачке индустрије.
Доласком страних инвеститора, посебно у град Зрењанин, привредни потенцијали Округа добијају на значају и доприносе целокупном економском опоравку и развоју региона.

ПРИРОДНА БОГАТСТВА

Подручје Округа обилује водотоковима који имају велики водопривредни значај: реке Бегеј, Стари Бегеј, Бегејски канал, Тиса, Тамиш, Канал ДТД.
Природна богатства Средњег Баната која се експлоатишу су нафта, природни гас, песак, глина, термалне и минералне воде и јодна вода.
Најзначајније природне вредности су: специјални резерват природе „Стари Бегеј – Царска бара“, где се налази станиште више стотина различитих птица, лековито блато језера „Русанда“ у Меленцима и богата ловна подручја.

КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Средњобанатски управни округ такође располаже и значајним туристичким и угоститељским ресурсима. Велики значај имају манифестације: „Дани пива“ у Зрењанину, „Госпојина“ у Новом Бечеју, „Пиле фест“ у Житишту, „Тамишки дани“ у Сечњу и „Ђурини боемски дани“ и „Липарске вечери“ у Српској Црњи.
Културне, туристичке и историјске знаменитости Округа збир су свих тих вредности које поседују и негују све локалне самоуправе које му припадају и са којима Средњобанатски управни округ има изузетно добру и успешну сарадњу.

Оставите одговор