УСЛУГЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СРЕДЊОБАНаТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни окрузи оснивају се изван седишта органа државне управе, који самостално одлучују да ли ће и које послове државне управе вршити на подручју управног округа, тако да се управни округ може дефинисати као збир различитих послова државне управе, које врше различити органи државне управе на истој територији.

Средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину има Стручну службу задужену за заједничке послове за потребе подручних јединица (министарстава и покрајинских секретаријата).
Запосленим извршиоцима републичких и покрајинских инспекција за територију Средњобанатског управног округа Стручна служба пружа следеће услуге:

Стручна служба управног округа грађанима и свим заинтересованим странкама пружа следеће услуге:

Оставите одговор