УСЛУГЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

УСЛУГЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни окрузи оснивају се изван седишта органа државне управе, који самостално одлучују да ли ће и које послове државне управе вршити на подручју управног округа, тако да се управни округ може дефинисати као збир различитих послова државне управе, које врше различити органи државне управе на истој територији.

Средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину има Стручну службу задужену за заједничке послове за потребе подручних јединица (министарстава и покрајинских секретаријата).
Запосленим извршиоцима републичких и покрајинских инспекција за територију Средњобанатског управног округа Стручна служба пружа следеће услуге:

logo srbija200
 • примање и распоређивање поште
 • отпремање поште
 • евидентирање аката и предмета
 • вођење евиденције путем аутоматске обраде података
 • архивирање предмета
 • чување регистратурског материјала и ахивске грађе и излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала
 • остали послови у складу са прописима којим је регулисано канцеларијско пословање органа државне управе
 • набавка и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала
 • одржавање постојеће рачунарске и административне опреме чији су корисници запослени у инспекцијским службама и стручној служби
 • вођење финансијско-материјалне документације, књиге основних средстава и ситног инвентара
 • набавка опреме, уређаја и инвентара
 • уређивање званичне веб презентације управног округа

Стручна служба управног округа грађанима и свим заинтересованим странкама пружа следеће услуге:

 • непосредни пријем поднесака странака
 • праћење кретања предмета и обавештавање странака о истом
 • пружање информација о раду округа и окружних подручних јединица
 • пријем захтева за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( у прилогу образац захтева )

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *