ДОКУМЕНТИ И ИЗВЕШТАЈИ СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Са ове странице можете преузети извештаје о раду округа, стручних служби, инспекција и друго..

Преглед по годинама

— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2020. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Стручне службе округа за 2020. годину (ПДФ документ)
— Буџет за 2020. годину
— План јавних набавки за 2020. годину 
— Инспекцијске службе 2020. године

— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2019. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Стручне службе округа за 2019. годину (ПДФ документ)
— Буџет за 2019. годину
— План јавних набавки за 2019. годину 
— Инспекцијске службе 2019. године

— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2018. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Стручне службе округа за 2018. годину (ПДФ документ)
— Буџет за 2018. годину (ПДФ документ)
— План јавних набавки за 2018. годину (ПДФ документ)
— Инспекцијске службе 2018. године (ПДФ документ)

Тренутно нема објављених извештаја за ову годину.

— Годишњи извештај о раду Стручне службе округа за 2016. годину ( ПДФ документ )
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2016. годину ( ПДФ документ )
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2016. годину ( ПДФ документ )
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2016. годину ( ПДФ документ )
— Табела извештај о примени Закона о заштити података за 2016. годину ( ПДФ документ )

— Годишњи извештај о раду Стручне службе округа за 2015. годину ( ПДФ документ )
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2015. годину ( ПДФ документ )
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2015. годину ( ПДФ документ )
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2015. годину ( ПДФ документ )

— Годишњи извештај о раду округа за 2014. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2014. годину (ПДФ документ)
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2014. годину (ПДФ документ)
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2014. годину (ПДФ документ)
— Табела извештај о примени Закона о заштити података за 2014. годину (ПДФ документ)

— Годишњи извештај о раду округа за 2013. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2013. годину (ПДФ документ)
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2013. годину (ПДФ документ)
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2013. годину (ПДФ документ)
— Табела извештај о примени Закона о заштити података за 2013. годину (ПДФ документ)

— Годишњи извештај о раду округа за 2012. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2012. годину (ПДФ документ)
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2012. годину (ПДФ документ)
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2012. годину (ПДФ документ)
— Табела извештај о примени Закона о заштити података за 2012. годину (ПДФ документ)

— Годишњи извештај о раду округа за 2011. годину (ПДФ документ)
— Годишњи извештај о раду Савета округа за 2011. годину (ПДФ документ)
— Извештај поверенику за Информације од јавног значаја за 2011. годину (ПДФ документ)
— Табела – извештај о примени закона о Слободном приступу информацијама за 2011. годину (ПДФ документ)
— Табела извештај о примени Закона о заштити података за 2011. годину (ПДФ документ)

Овде можете преузети основна документа за рад округа, стручних служби, инспекција и друго…

Информатор о раду
Извештај о раду стручних служби
Правилник о систематизацији