ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
шеф Одсека, у звању саветник, Одсек за опште послове, 1 извршилац.

20.10.2021.

Текст огласа

Образац за пријаву конкурса