O SREDNJOBANATSKOM UPRAVNOM OKRUGU

Srednjobanatski upravni okrug se nalazi u severoistočnom delu Srbije. Obuhvata sledeću teritoriju:

Gradonačelnik:

Čedomir Janjić, rođen 1972. godine, diplomirani ekonomista. Član Srpske napredne stranke
Kontakt: Tel: 023/315-0200
Faks:023/315-0099
E-mail: kabinet@grad.zrenjanin.rs

Zrenjanin je najveći grad srpskog dela Banata a po veličini teritorije je i najveći grad u AP Vojvodini i drugi u Republici Srbiji. Prostire se na površini od 1.326 km2 i obuhvata 22 naseljena mesta. Prema poslednjem popisu stanovništva ima ukupno 123.362 stanovnika, a sam grad Zrenjanin 76.511 stanovnika.

Stvaranje „Slobodne zone Zrenjanin“ i industrijskih zona dalo je izvanredne rezultate u protekle dve godine u okviru programa privlačenja novih investicija. Do sada je već potpisano više od 20 ugovora o investiranju, od kojih je najveća investicija kineske kompanije „Šandong Linglong“ koja će uložiti oko 800 milona evra u izgradnju fabrike za proizvodnju pneumatika i zaposliti 1500 radnika.

Zrenjanin je grad multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i međunacionalne tolerancije i značajno privredno, saobraćajno, kulturno, sportsko i prosvetno središte regiona, sa velikim potencijalima za razvoj turizma i ugostiteljstva.

U oblasti kulturnog stvaralaštva Zrenjanin ima dugu tradiciju u pozorišnoj muzičkoj i likovnoj umetnosti i amaterskom stvaralaštvu. Vodeće ustanove kulture su Narodno pozorište „Toša Jovanović“, Narodni muzej sa stalnom postavkom i sa preko 33.000 eksponata, Gradska narodna biblioteka koja poseduje oko 150.000 naslova, Istorijski arhiv koji čuva pisanu arhivsku građu Srednjeg Banata, Savremena galerija Umetničke kolonije „Ečka“, Kulturni centar Zrenjanina i još niz kulturnih asocijacija i organizacija.

Predsednik opštine:

Saša Maksimović – Član je Srpske napredne stranke.
Kontakt: Tel. 023/771-135, 771-136
Faks: 023/772-500
e-mail:sasa.maksimovic@novibecej.rs
web: www.novibecej.rs

Opština Novi Bečej nalazi se u severozapadnom delu Banata na obali reke Tise, u središnjem delu Vojvodine, i prostire se na površini od 609 km2. Zajedno sa 4 naseljena mesta, prema posldenjem popisu stanovništva, ima 23.925 stanovnika.

Privreda opštine uglavnom je agrarnih karakteristika, razvijena je poljoprivreda a posebno voćarstvo i vinogradarstvo. Ogromni potencijali kvalitetne gline se koriste za značajnu proizvodnju građevinskog materijala, pre svega crepova i zidne građe.

Opština Novi Bečej ima bogato kulturno nasleđe, veliki broj spomenika kulture od kojih neki potiču još iz srednjeg veka, kao što je crkva Arača, zatim veći broj pravoslavnih hramova, dvoraca i letnjikovaca kao i arheološki lokaliteti.

Turizam i ugostiteljstvo su i u ovoj opštini veliki razvojni potencijal.

Predsednik opštine

Vladimir Brakus, član SNS
Kontakt: 023/815-031; 023/815-129;
Faks: 023/815-722

Predsednik opštine Vladimir Brakus rođen je 12.05.1983. godine u Zrenjaninu, od oca Velemira i majke Vesne. Registrovani je poljoprivrednik i poseduje imanje gde obrađuje oko 50 hektara zemlje. Političku karijeru je započeo 2002. godine. Izabran je za Predsednika opštine Nova Crnja u junu 2019. godine. Govori engleski, italijanski i ruski jezik. Oženjen je, otac dvoje dece.

Opština Nova Crnja je još jedna opština u Srednjobanatskom upravnom okrugu koja se nalazi u severoistočnom delu Banata i graniči se sa Rumunijom. Zauzima površinu od 273 km2 i prema poslednjem popisu iz 2011. godine ima ukupno 10.272 stanovnika nastanjenih u 6 naselja, od kojih je Srpska Crnja najveće naselje dok je sedište opštine u Novoj Crnji.

Od privrednih grana preovlađuje poljoprivreda, posebno je razvijeno stočarstvo ali je delom razvijena i prerađivačka industrija i privatno preduzetništvo u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva.

Prirodni resursi ove opštine su: zemljište, šume, izvorišta termalnih i mineralnih voda, a značajne turističke lokacije su rodna kuća – spomen muzej Đure Jakšića u Srpskoj Crnji, Pravoslavna crkva i motel „Kaštel“.

Predsednik opštine:

Mitar Vučurević, rođen 1964. godine. Član Srpske napredne stranke
Telefon: 023/821-306
E-mail: opstina.zitiste@gmail.com

Opština Žitište se prostire na površini od 525 km2 i zajedno sa 12 naseljenih mesta ima 15.573 stanovnika. Po sastavu stanovništva, takođe je multietnička sredina.

U saobraćajnom pogledu, žitištanska opština poseduje veoma povoljan položaj, jer kroz nju prolazi međunarodni put M-7 koji našu zemlju povezuje sa Rumunijom, odn. gradove Zrenjanin i Temišvar.

U pogledu privrednih potencijala značajna je proizvodnja i prerada živinskog mesa i prerađevina, podzemno skladište gasa „Banatski Dvor“ u Banatskom Dvoru, Kompanija „Van Drunen Farms’’ u Banatskom Karađorđevu za organsku proizvodnju hrane i Zemljoradnička zadruga „Mrkšićevi salaši“ u Srpskom Itebeju.

Predsednik opštine:
Predrag Rađenović, član SNS
Kontakt: 023/841-111,
e-mail: sosecanj@ptt.rs

Biografija

Rođen  23.12.1968. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završio u Krajišniku a gimnaziju,smer informatika završio je u Zrenjaninu. Diplomu inžinjera organizacije rada stekao je u Novom Sadu na Višoj školi za organizaciju rada.

Od 1995. godine do 1.marta 1997 godine bio je šef računovodstva u DTP Tamiš, Sečanj. Od 1. 03. 1997. god.  do 10. 06. 2008. godine bio je na mestu šefa Mesne kancelarije u Krajišniku. Kao predsedik udruženja ribolovaca  „AMUR“ bio je od 2005. do 2017 godine. Od 10.6. 2008. do 26.4.2017. godine vršio je funkciju zamenika predsednika opštine Sečanj, a  27.04. 2017. postao je postao predsednik opštine Sečanj.

Oženjen je i otac troje dece.

Osnovni podaci o opštini Sečanj

Opština Sečanj se nalazi u Srednjem Banatu, na samoj granici sa Rumunijom. Sa 11 naseljenih mesta pokriva teritoriju od 523 km2 i ima 13.267 stanovnika.

Dominantna privredna grana je poljoprivreda, pretežno ratarstvo, a sve veća pažnja se poklanja i razvoju stočarstva i voćarstva. Na teritoriji opštine postoji i nekoliko ribnjaka za uzgoj konzumnog šarana.

Od industrijskih preduzeća postoje: preduzeće za proizvodnju ječmenog slada, preduzeće za proizvodnju jednoosovinskih prikolica, za proizvodnju aluminijumskih delova za auto industriju, proizvodnja čarapa, konfekcije i proizvodnja proizvoda od gline.

Od prirodnih bogatstava značajni su vodeni resursi: reke Tamiš i Brzava, kanalska mreža u sklopu sistema DTD i ribnjaci ali i mineralne sirovine: nafta, gas, termomineralne vode i ogromne količine kvalitetne opekarske gline.

Na raspolaganju su prirodni resursi za razvoj lovnog, ribolovnog, sportsko-rekreacionog i tranzitnog turizma.

OKRUG

Srednjobanatski upravni okrug nalazi se u severoistočnom delu Srbije odn. istočnom delu Autonomne pokrajine Vojvodina. Obuhvata teritoriju grada Zrenjanina i opština Sečanj, Žitište, Novi Bečej i Nova Crnja.
Sedište upravnog okruga nalazi se u Zrenjaninu.
Okrug ima ukupno 187.667 stanovnika (po poslednjem popisu iz 2011. godine) i prostire se na površini od 3.256 km2 (100% je ravničarsko zemljište, od čega je 86% poljoprivredno zemljište)
Po sastavu stanovništva Srednjobanatski upravni okrug je multinacionalna sredina u kojoj žive pripadnici više od 20 različitih naroda i etničkih zajednica.

PRIVREDA

Najvažnije privredne grane su industrija, građevinarstvo, transportna delatnost i poljoprivredna proizvodnja, koja preovlađuje i na koju se oslanja kompleks prehrambeno-prerađivačke industrije.
Dolaskom stranih investitora, posebno u grad Zrenjanin, privredni potencijali Okruga dobijaju na značaju i doprinose celokupnom ekonomskom oporavku i razvoju regiona.

PRIRODNA BOGATSTVA

Područje Okruga obiluje vodotokovima koji imaju veliki vodoprivredni značaj: reke Begej, Stari Begej, Begejski kanal, Tisa, Tamiš, Kanal DTD.
Prirodna bogatstva Srednjeg Banata koja se eksploatišu su nafta, prirodni gas, pesak, glina, termalne i mineralne vode i jodna voda.
Najznačajnije prirodne vrednosti su: specijalni rezervat prirode „Stari Begej – Carska bara“, gde se nalazi stanište više stotina različitih ptica, lekovito blato jezera „Rusanda“ u Melencima i bogata lovna područja.

KULTURA I TURIZAM

Srednjobanatski upravni okrug takođe raspolaže i značajnim turističkim i ugostiteljskim resursima. Veliki značaj imaju manifestacije: „Dani piva“ u Zrenjaninu, „Gospojina“ u Novom Bečeju, „Pile fest“ u Žitištu, „Tamiški dani“ u Sečnju i „Đurini boemski dani“ i „Liparske večeri“ u Srpskoj Crnji.
Kulturne, turističke i istorijske znamenitosti Okruga zbir su svih tih vrednosti koje poseduju i neguju sve lokalne samouprave koje mu pripadaju i sa kojima Srednjobanatski upravni okrug ima izuzetno dobru i uspešnu saradnju.

Ostavite odgovor