Odgovori na vaša pitanja 2. STRANA

Poštovani sugrađani. Ako ste nam pisali i postavili pitanje, na ovoj stranici ćete pronaći odgovor koji će vam, nadamo se, pomoći u rešavanju vašeg problema. Hvala što imate poverenja u nas i što zajedno doprinosimo boljem životu u našem okrugu.
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

PITANJE:

Dao sam otkaz 05.03. da bih već 08.03. počeo sa radom u drugoj firmi. Radna knjizica mi je trebala što pre. Da bih dobio r. knjizicu morao sam da potpisem ( SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA) da su mi isplaćene sve zarade, sva potraživanja i da se odričem svih potraživanja od strane poslodavca. Februarsku platu sam trebao da dobijem oko 15.03. (radnici koji su ostali su onda i dobili platu) uz obećanje da ću je dobiti samo da potpišem gore navedeni dokumenat.
Poslodavac mi je 26.03. uplatio za mesec februar 2600din. platu, na ruke. Plata radnika je oko 18000 na račun i na ruke oko 5000 (ukupno 23000din.). Jednom godišnje, 2 i 3 januara imamo popis robe. Marta meseca nam javi da imamo “manjak”(u robi), ovoga puta oko 87000din. To joj je razlog za smanjivanje plate, otplaćujemo mesecima. Toliko robe, i u toj vrednosti, da stvarno fali, sigurno bi mi kao radnici primetili. Veći deo “manjka” je od pročle godine i već smo ga otplatili. Zbog “manjka” je moja februarska plata bila 2600 dinara.
Posle mog razgovora sa direktoricom i pretnjom inspekcijom, rečeno mi je da ne brinem da će mi regulisati sve uplate i da će sve biti u redu. 13.04.2010. direktorica mi je rekla da ustvari manjak nije 87000din. vec 40000.din. i da je zbog toga moja plata josš 5900din preko računa i onih 2600din. na crno (na ruke). Po direktoricinoj “računici” moja februarska plata je 8500din. sa odbitkom zbog “manjka” od 8000din.( ukupan dug koji svaki radnik mora da otplaćuje), skida mi odjednom ceo iznos zato sto sam dao otkaz ( ukupno 16500din). Radnicima koji su ostali, odbija od plate mesećčo manju sumu ( niko od njih ne zna koliko) i dobili su platu oko 16500din?!
Verujem da uplate preko računa nije problem proveriti s obzirom da je firma otvorila račune radnicima u komercijalnoj banci.
Godišnji odmor je svake godine bio 10 radnih dana leti i 5 dana zimi, za inspekciju sam imao potpisano rešenje o odmoru od 24 ili 25 radnih dana (ne sećam se najbolje) i više plaćenim prazničnim radnim danom, naravno, niti je moj godišnji odmor bio 25 radnih dana niti sam bio više plaćen za rad prazničnim danima.
Kod tog poslodavca sam radio oko sedam godina, nikada nisam bio na bolovanju, nikada nisam kasnio na posao, ozbiljno sam pristupao svakom poslu.
Kakva su moja prava i da li mogu nesto da uradim da bi ih ostvario? Konkretno, mislim na dugovanja poslodavca, odnosno na moja potraživanja. Da li je moguća takva bahatost i da li im stvarno niko ništa ne može? Unapred Vam hvala.

ODGOVOR:

U Vašoj predstavci navodite da ste dali otkaz poslodavcu dana 05.03. verovatno 2010.godine, s tim da se otkaz poslodavcu mora dostaviti u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji ste naveli kao dan prestanka radnog odnosa, a u smislu člana 178. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/05, 61/05 i 54/09), o čemu se u predstavci niste izjasnili.
Sporazumni prestanak radnog odnosa je drugi osnov prestanka radnog odnosa i regulisan je u članu 177. navedenog Zakona. On pretpostavlja postojanje saglasnosti volja zaposlenog i poslodavca u vezi prestanka radnog odnosa. Ukoliko je bilo manjkavosti u Vašoj volji (prinuda, zabluda), Vi možete tražiti poništaj ovakvog sporazuma, u sudskom postupku.
Radi vraćanja radne knjižice, koju je poslodavac, saglasno članu 204. stav 4. Zakona o radu bio dužan da Vam vrati na dan prestanka radnog odnosa, mogli ste se obratiti nadležnoj inspekciji rada, koja bi rešenjem donetim u smislu člana 269. Zakona o radu, naložila poslodavcu vraćanje Vaše uredno popunjene radne knjižice.
Ukoliko imate saznanje da Vaš bivši poslodavac isplaćuje zaposlenima deo zarade „na ruke“, o tome možete obavestiti Ministarstvo finansija – Poresku upravu, radi preduzimanja mera iz nadležnosti iste.
Svaki zaposleni ima pravo na isplatu odgovarajuće zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.
Pripadajuća zarada može biti umanjena po osnovu naknade štete za koju se utvrdi da je zaposleni odgovoran, u smislu člana 163. Zakona o radu, ako zaposleni u tom smislu da svoju saglasnost, a u smislu člana 123. navedenog Zakona.
Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, ko je štetu prouzrokovao i kako se naknađuje – utvrđuje poslodavac, u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Ako zaposleni ne prihvataju da nadoknade štetu, postupak za naknadu štete se vodi pred sudom.
U skladu sa članom 163. Zakona o radu, zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu, u skladu sa zakonom. Ako štetu prouzrokuje više zaposlenih, svaki zaposleni je odgovoran za deo štete koju je prouzrokovao. Princip podeljene odgovornosti će se primeniti u slučaju da se taj deo štete ne može utvrditi za svakog zaposlenog pojedinačno, te se smatra da su svi zaposleni podjednako odgovorni i štetu naknađuju u jednakim delovima. Ako je više zaposlenih prouzrokovalo štetu krivičnim delom sa umišljajem, za štetu odgovaraju solidarno.

Što se tiče dela Vaše predstavke koja se odnosi na korišćenje godišnjeg odmora, navedeno pravo zaposlenog se utvrđuje rešenjem, te ukoliko zaposleni protiv ovog rešenja ne pokrene sudski spor, ukoliko smatra da mu je istim povređeno navedeno pravo iz radnog odnosa u nekom segmentu, a u smislu člana 195. Zakona o radu, u roku od 90 dana od dana dostavljanja rešenja ili od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa, tada nastupa prekluzija – zastara za zaštitu istog.
Kao nesporno navodite da Vam je radni odnos kod bivšeg poslodavca prestao.
Shodno odredbi člana 2. Zakona o radu, odredbe ovog zakona primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica. Shodno odredbi člana 268. Zakona o radu, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i uogovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada.
Shodno navedenom, da bi inspekcija rada bila stvarno nadležna za postupanje po zahtevu stranke, u cilju zaštite njenih prava iz radnog odnosa, neophodno je da se podnosilac zahteva nalazi u statusu zaposlenog kod poslodavca.
U odredbi člana 22. stav 3. Zakona o uređenju sudova („Sl.glasnik RS“, br.116/08 i 104/09), utvrđeno je da osnovni sud u prvom stepenu sudi, između ostalog, u sporovima povodom ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa.
Shodno navedenom, za zaštitu prava iz radnog odnosa, nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, možete se obratiti tužbom nadležnom osnovnom sudu.
Preporuka je da obavestite nadležnu inspekciju rada o nazivu Vašeg bivšeg poslodavca, da bi se kod istog izvršio redovan nadzor iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Srđan vroom@ptt.rs

PITANJE:

Postovani, Da li je po zakonu da se primi u radni odnos nestručno lice,pod izgovorom da se ne menja profesor pred kraj školske godine? Inače pored te osobe ,na konkurs sam se ja prijavila,i iako ispunjavam sve uslove ,iako sam poslala svu dokumentaciju blagovremeno i prosla test, nisam primljena.Da li biste mi mogli reći kome da se obratim ukoliko mi školski odbor ne odgovori?
S poštovanjem

ODGOVOR:

Za zaštitu svojih prava morate se obratiti Sekretarijatu za poslove drustvenih delatnosti grada Zrenjanina prosvetnoj inspekciji u čijoj je nadležnosti pitnje koje ste nam postavili.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Snežana snezanasmc@yahoo,it

PITANJE:

Potrebne su mi informacije takmičenja orkestara osnovnih škola
nast.muz.kulture u osnovnoj skoli Radoje Domanović- Paraćin

ODGOVOR:

Za detaljnije informacije o takmičenju orkestara osnovnih škola možete dobiti ako posetite sajt Muzičke škole Vršac muzskola@hemo.net pošto Školska uprava Zrenjanin nije uključena u organizaciju takmičenja.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Slavoljub borsini01@gmail.com

PITANJE:

Molim Vas da mi odgovorite da li je i ukoliko jeste rizično radno mesto u hemijskoj laboratoriji pošto mi nemamo još uvek procene radnih mesta po tom novom zakonu. Hvala

ODGOVOR:

Povodom Vašeg pitanja da li je i ukoliko jeste rizično radno mesto u hemijskoj labaratoriji kod poslodavca kod koga nije donet akt o proceni rizika,upućujete se da navedeno pitanje možete postaviti Upravi za bezbednost i zdravlje na radu,Beograd ul. Terazije br.41 koja je ovlašćena da daje mišljenja za primenu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u skladu sa članom 60. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu(“ Službeni glasnik,RS“,br.101/05).
Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom odredaba navedenog Zakona, kao i propisa donetih na osnovu istog,te se inspekciji rada možete pismenom predstavkom obratiti sa utvrđenjem nepravilnosti u primeni istih, a radi vršenja inspekcijskog nadzora kod određenog poslodavca i preduzimanje mera u granicama ovlašćenja inspekcije rada.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Ivana Rajlić jocaduki@sbb.rs

PITANJE:

Poštovani,
zaposleni Luxol-a su nekoliko puta poslali zahtev za izlazak inspekcije rada, iz razloga što direktor ne isplaćuje zarade. Inspekcija rada je to konstatovala i rešenjima naložila da poslodavac ima obavezu da izmiri dugovanja prema zaposlenima, što isti to nije sproveo u praksi. I tako od prijave do prijave. Interesuje me zašto direktor firme Vladimir Zlatanović, zbog nesavesnog odnosa prema zaposlenima nije kažnjen zabranom vršenja funkcije direktora? Napominjem da je 2007.god. tadašnji direktor Luxol-a zbog istog problema bio kažnjen na gore izneti način.

ODGOVOR:

Ministarstvo rada i socijalne politike,Inspektorat za rad,Odeljenje inspekcije rad u Zrenjaninu za Srednjobanatski okrug,u više navrata je vršilo putem republičkih inspektora za rad inspekcijske nadzore u AD“Luhol“Zrenjanin po zahtevu zaposlenih ili po službenoj dužnosti,nad primenom odredaba Zakona o radu i odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu,nakon kojih su u određenim slučajevima,kad je za to bilo pravnog osnova,protiv AD“Luhol“ Zrenjanin,kao pravnog lica i direktora istog,kao odgovornog lica u pravnom licu, od strane inspektora za rad podnošeni i zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.
U skladu sa članom 273 ,Zakona o radu, ukoliko se u prekršajnom postupku utvrdi postojanje odgovornosti za učinjeni prekršaj i pored novčane kazne,izvršiocu prekršaja ,poslodavcu,se može od strane prekršajnog Suda izreći i zaštitna mera – zabrana vršenja delatnosti u slučaju da se izvršenjem prekršaja iz navedenog člana Zakona o radu nanese materijalna šteta zaposlenom ili drugom fizičkom ili pravnom licu.
Da li će navedena mera biti izrečena ne zavisi od inspektora rada, već zavisi od ishoda prekršajnog postupka koga vodi nadležni prekršajni Sud.
Zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove nije utvrđena kao mogućnost u odredbama Zakona o radu.


Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Olivera olivera69@sbb.rs

PITANJE:

Dana 17.02.2010. zatražio sam raskid ugovora sa poslodavcem. Prilikom potpisivanja ugovora poslodavac je insistirao da potpišem i blanko otkaz. Od 17.02.2010. do danas 08.03.2010. tri puta sam pitao poslodavca da uzmem svoju radnu knjižicu i fotokopije dokumentacije o odjavi. još uvek nisam dobio odgovor, a pogotovo dokumentaciju. Radna knjižica i dokumentacija su mi potrebni kako bih potpisao novi ugovor sa novim poslodavcem. Sada smo moj novi poslodavac i ja u problemu rokova za prijavu radnika. Moj novi poslodavac želi da potpisemo ugovor sa 22.02.2010. Kakva su moja prava i želite li da mi pomognete u njihovom ostvarivanju.

ODGOVOR:

Odredbom člana 26. stav4.Zakona o radu („Sl.glasnik RS“,BR 24/05,61/05 I 54/09),utvrđeno je da poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa prethodnim davanjem izjave o otkazu Ugovora o radu od strane kandidata.
Ukoliko ste Vi poslodavcu otkazali ugovor o radu. u smislu odredbe člana 178 ,Zakona o radu, radni odnos Vam treba da prestane zaključno sa datumom navedenim u Vašoj izjavi o prestanku radnog odnosa,a poslodavac je dužan da Vam vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa,saglasno članu 204.st4 Zakona o radu.Takođe saglasno odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju(„Sl.glasnik“br 34/03,64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09 i 107/09) i Zakona o zdravstvenom osiguranju(„Sl.glasnik RS“,br 107/05 ,109/05 i 106/06) poslodavac je dužan da Vas odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa.
Ukoliko poslodavac to nije učinio možete se za zaštitu obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike,Inspektoratu za rad,Odeljenju inspekcije rada u Zrenjaninu(adresa:Zrenjanin,Trg Slobode 10,soba 40, tel:023/534-714) uz navođenje vašeg imena i adrese i imena Vašeg poslodavca.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Zoran Izgarjan izgee@sbb.rs

PITANJE:

Poštovani,

poslodavac mi već 20 meseci odnosno od zasnivanja radnog odnosa ne isplaćuje naknadu za prevoz. U ugovoru o radu koji je tipski kupljen u knjižari piše u jednom stavu da zaposleni ima pravo na naknadu prevoza u visini pa je ostavljeno prazno mesto koje u mom ugovoru nije popunjeno. Čitajući zakon ja shvatam da imam to pravo al me brine što u ugovoru o radu nije popunjeno to mesto. Unapred zahvalan na odgovoru.

 

ODGOVOR:

U odredbi člana 118 stav 1. tačka 1.Zakona o radu(„Sl.glasnik RS“br24/05,62/05 i 54/09), utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, u visini  cene prevozne karte u javnom saobraćaju, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.Opštim aktom ili ugovorom o radu može se utvrditi  do koje  udaljenosti se obezbeđuje naknada ovih troškova, da li je to cena autobusa ili voza.Zaposleni koji živi u blizini sedišta poslodavca ,tako da nema potrebu korišćenja prevoza na odlazak i dolazak sa posla,po pravilu nema  pravo na naknadu troškova po ovom osnovu,jer i nema troškova.
    Poslodavac može zaposlenom da kupi mesečnu pretplatnu kartu,da obezbedi sopstveni prevoz, isplati naknadu prevoza u novcu u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada,
   U svakom slučaju, navedeno pravo zaposlenog mora biti utvrđeno opštim aktom i ugovorom o radu.
   Ukoliko to nije slučaj,zaposleni se može za zaštitu obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike,Inspektoratu za rad, nadležnoj službi i inspekciji rada na teritoriji Upravnog okruga na kojoj se nalazi sedište tog poslodavca,koja će naložiti poslodavcu da navedeno pravo zaposlenog utvrdi opštim aktom ( Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili Pravilnikom o radu , u skladu sa članom 3. Zakona o radu),kao i ugovorom o radu.

 

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Zoran Izgarjan izgee@sbb.rs

PITANJE:

Već 3 godine imam problem za promenu radnog mesta . Poslodavci mi ne daju kažu da nema adekvatnosti . Kako i na koji način inspekcija mi može pomoći. Molim odgovor.

ODGOVOR:

Povodom vašeg zahteva poslatom elektronskom poštom obaveštavamo vas o sledećem : Shodno odredbi čl.171. Zakona o radu (SL.glasnikRS br.24/05, 61/05. 51/09). poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova.između ostalog. i radi premeštaja na drugi odgovarajući posao.zbog potrebe procesa i organizacije rada.Shodno navedenoj odredbi,potrebu procesa i ograničenje rada ceni sam poslodavac te odlučuje da li će zaposlenog premestiti na neki drugi odgovarajući posao.
Iz vašeg dopisa se ne može zaključiti koji je razlog zbog koga smatrate da treba da budete premešteni na . druge poslove ,da li je to invalidnost ,odnosno utvrđena izmenjena radna sposobnost ili opasnost od nastanka invalidnosti utvrđena rešenjem RF PIO ili ocena Službe medicine rada da ne možete da obavljate određene poslove,nakon izvrsenog periodičnog lekarskog pregleda (ukoliko obavljate poslove sa povecanim rizikom) ili je neki drugi razlog.
Neophodno je da dopunite zahtev navođenjem gore navedenih činjenica. te ukoliko želite da inspekcija rada u Zrenjaninu izvrši inspekcijski nadzor kod Vašeg poslodavca. koga cete imenovati u Vašem zahtevu. u tom smislu se možete obratiti Odeljenju inspekcije rada u Zrenjaninu pismenim podneskom na adresu Zrenjanin, Trg Slobode br.10 ili na imail zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Ivana ikavelic@gmail.com

PITANJE:

Šta je potrebno od opreme u kuhinji za otvaranje kafane ?

ODGOVOR:

Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (sl.glasnik Rs 69/74.3/95 31/05) reguliše razvrstavanje ugostiteljskih objekata po vrstama usluga koje pružaju i propisuje minimalne uslove u pogledu ugradnje uređenja i opremanja ugostiteljskih objekata.
Članom 10 navedenog Pravilnika precizirano je da je kafana objekat u kome se uslužuju pića.napici.pretežno jednostavna jela(sve vrste doručaka,suhomesnati proizvodi.mala gotova jela i sl) i jednostavne poslastice.
Pored opštih uslova koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti koji su regulisani opštim uslovima u Pravilniku mišljenja smo da u zavisnosti od jela koja se pripremaju u ugostiteljskom objektu vrste kafana mora imati najmanje prostoriju za pripremanje jela s odgovarajućim termičkim i rashladnim uređajima za higijensko čuvanje namirnica i hrane. radnim površinama i odvojenim sudoperama za pranje namirnica i posuđa.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Bojan Bošković boskovic@jotel.co.yu

PITANJE:

Kako je moguĆe da predškolska ustanova poveća cenu vrtića, kada je zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja , članom 159 regulisano da lokalna samouprava reguliše 80% od ekonomske cene po detetu. U Zrenjaninu roditelji plaćaju 45% od ekonomske cene vrtića .Srdačan pozdrav

ODGOVOR:

Obaveštavamo Vas da postavljeno pitanje nije u nadležnosti Školske uprave, za potupunu informaciju na Vaše pitanje morate se obratiti Sekretarijatu za poslove iz oblasti društvenih delatnosti grada Zrenjanina koji je nadležan da Vam pruži informaciju koju ste tražili. Obaveštavamo Vas da postavljeno pitanje nije u nadležnosti Školske uprave, za potupunu informaciju na Vaše pitanje morate se obratiti Sekretarijatu za poslove iz oblasti društvenih delatnosti grada Zrenjanina koji je nadležan da Vam pruži informaciju koju ste tražili.

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta od:
Bojan Bošković boskovic@jotel.co.yu

PITANJE:

Poštovani,
želeo bih ovim putem da Vas pitam koja je procedura za polaganje sanitarnog minimuma za rad u prehranbenim ustanovama? I gde bih mogao da se informišem na internetu o tome?
Unapred hvala

ODGOVOR:

Informišemo vas da je sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i o ličnoj higijeni (higijenski minimum) regulisan Pravilnikom o načinu sticanja osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni (Sl.glasnik RS br.45/97,52/97,60/01.63/06).Postupak za obuku i polaganje po zahtevima od 10.6.2009 godine sanitarni inspektori odeljenja u Zrenjaninu sprovode u skladu sa nadležnošću iz člana 12 stav1 tačka 5 Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br125/04).S obzirom da se vaše pitanje odnosi na lica za rad u prehrambenim ustanovama bitno je da se obratite sanitarnoj inspekciji radi davanja bližih podataka o vrsti hrane koja se prerađuje ili stavlja u promet u tim prehrambenim objektima kako biste dobili preciznu informaciju i kako bi bili upućeni na dalje postupanje. Telefoni sanitarne inspekcuje su, 023/535-821,566-020 lok 190

Ovo je upit elektronske pošte preko našeg sajta

Ukoliko niste na ovim stranama pronašli pitanje i odgovor koji rešava i Vaš problem, kontaktirajte nas putem forme, elektronskom poštom, pismom ili dođite do nas da porazgovaramo.

Vaš SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG – Zrenjanin.

Ostavite odgovor