USLUGE STRUČNE SLUŽBE SREDNJOBANaTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okruzi osnivaju se izvan sedišta organa državne uprave, koji samostalno odlučuju da li će i koje poslove državne uprave vršiti na području upravnog okruga, tako da se upravni okrug može definisati kao zbir različitih poslova državne uprave, koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji.

Srednjobanatski upravni okrug sa sedištem u Zrenjaninu ima Stručnu službu zaduženu za zajedničke poslove za potrebe područnih jedinica (ministarstava i pokrajinskih sekretarijata).
Zaposlenim izvršiocima republičkih i pokrajinskih inspekcija za teritoriju Srednjobanatskog upravnog okruga Stručna služba pruža sledeće usluge:

Stručna služba upravnog okruga građanima i svim zainteresovanim strankama pruža sledeće usluge:

Ostavite odgovor