СРЕДЊОБАНАТСКИ
УПРАВНИ
ОКРУГ

Јавни увид у Просторни план Републике Србије

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Материјал који се излаже јавности садржи:

Просторни плaн Републике Србије 2021-2035.

Процена утицаја на животну средину

Реферална картa – „Намена простора”

„Систем урбаних центара и рурална подручја”

„Саобраћај и електронске комуникације”

„Енергетика и водопривредна инфраструктура”

„Туризам и заштита простора”

Реферална картa – „Животна средина”

Јавни увид траје 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године. Материјал ће у аналогном формату бити изложен и у
централном холу Градске куће Града Зрењанина, Трг слободе 10.

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Средњобанатски управни округ се налази у североисточном делу Србије и обухвата следећу територију:

ГРАД ЗРЕЊАНИН насељено место Зрењанин
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ са седиштем у Новом Бечеју
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА са седиштем у Новој Црњи
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ са седиштем у Житишту
ОПШТИНА СЕЧАЊ са седиштем у Сечњу

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ налази се у северно-источном делу Србије односно источном делу Војводине. Седиште управног округа је у Зрењанину.
АКТУЕЛНОСТИ - Последње објаве

стојимо вам на располагању, контактирајте нас !

Уколико из неког разлога не желите да износите своје личне податке, у празна поља унести било коју реч.
На адресу коју унесете у најкраћем могућем року ћете добити одговор.