Начелница округа одржала колегијум са руководиоцима инспекција

 

 

 

 

 

 

 Среда, 16. октобар 2019. год. - Начелница Снежана Вучуревић одржала је данас у седишту Средњобанатског управног округа редован радни састанак са руководиоцима инспекција надлежних за подручје Округа. На колегијуму су разматрани месечни извештаји о раду инспекција са подацима о броју извршених редовних и ванредних надзора, предузетим мерама и њиховом извршењу. Функционисање електронске писарнице и договор о побољшању услова рада, такође су били тема овог колегијума. Процене руководилаца инспекција су да ће до краја године бити остварени планови и реализовани утврђени радни циљеви за текућу годину.

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©