Одговори на ваша питања

Такмичење оркестара основних школа

slavoljub

 коме: мени
прикажи детаље мар 30.
 
Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
slavoljub <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Potrebne su mi informacije  takmicenja orkestara osnovnih skola

nast.muz.kulture u osnovnoj skoli Radoje Domanovic- Paracin

 

ОДГОВОР:

 За детљније информације о такмичењу оркестара основних школа можете добити ако посетите сајт  

Музичке шлоле Вршац Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. пошто Школска управа Зрењанин није укључена у организацију такмичења.  

ризик на радном месту

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Ivana Rajlic <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Molim Vas da mi odgovorite da li je i ukoliko jeste rizicno radno mesto  u hemijskoj laboratoriji posto mi nemamo jos uvek procene radnih mesta po tom novom zakonu.                                                Hvala

  ОДГОВОР:

      Поводом Вашег питања да ли је и уколико јесте ризично радно место у хемијској лабараторији код послодавца код кога није донет акт о процени ризика,упућујете се да наведено питање можете поставити Управи за безбедност и здравље на раду,Београд ул. Теразије бр.41 која је овлашћена да даје мишљења за примену прописа у области безбедности и здравља на раду, а у складу са чланом 60. Закона о безбедности и здрављу на раду(" Службени гласник,РС",бр.101/05).

     Инспекција рада врши надзор над применом одредаба наведеног Закона, као и прописа донетих на основу истог,те се инспекцији рада можете писменом представком обратити са утврђењем неправилности у примени истих, а ради вршења инспекцијског надзора код одређеног послодавца и предузимање мера у границама овлашћења инспекције рада.

функција директора

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Olivera <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Poštovani,
zaposleni Luxol-a su nekoliko puta poslali zahtev za izlazak inspekcije rada, iz razloga što direktor ne isplaćuje zarade. Inspekcija rada je to konstatovala i rešenjima naložila da poslodavac ima obavezu da izmiri dugovanja prema zaposlenima, što  isti to nije sproveo u praksi. I tako od prijave do prijave. Interesuje me zašto direktor firme Vladimir Zlatanović, zbog nesavesnog odnosa prema zaposlenima nije kažnjen zabranom vršenja funkcije direktora? Napominjem da je 2007.god. tadašnji direktor Luxol-a  zbog istog problema bio kažnjen na gore izneti način.

    ОДГОВОР:

Министарство рада  и социјалне политике,Инспекторат за рад,Одељење инспекције рад у Зрењанину за Средњобанатски округ,у више наврата  је вршило путем републичких инспектора за рад инспекцијске надзоре у АД"Лухол"Зрењанин по захтеву запослених или по службеној дужности,над применом одредаба Закона о раду и одредаба Закона о безбедности и здравља на раду,након којих су у одређеним случајевима,кад је за то било правног основа,против АД"Лухол" Зрењанин,као правног лица  и директора истог,као одговорног лица у правном лицу, од стране инспектора за рад подношени и захтеви за покретање прекршајног поступка.

      У складу са чланом 273 ,Закона о раду, уколико се у прекршајном поступку утврди постојање одговорности за учињени прекршај и поред новчане казне,извршиоцу прекршаја ,послодавцу,се може од стране прекршајног Суда изрећи и заштитна мера - забрана вршења делатности у случају да се извршењем прекршаја из наведеног члана Закона о раду нанесе материјална штета запосленом или другом физичком или правном лицу.

      Да ли ће наведена мера бити изречена не зависи од инспектора рада, већ зависи од исхода прекршајног поступка кога води надлежни прекршајни Суд.

      Заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове није утврђена као могућност у одредбама Закона о раду.

 

 

отказ уговора о раду

Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
zoran izgarjan <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

dana 17.02.2010. zatrazio sam raskid ugovora sa poslodavcem. prilikom potpisivanja ugovora poslodavac je insistirao da potpisem i blanko otkaz. od 17.02.2010. do danas 08.03.2010. tri puta sam pitao poslodavca da uzmem svoju radnu knjizicu i fotokopije dokumentacije o odjavi. jos uvek nisam dobio odgovor, a pogotovo dokumentaciju. radna knjizica i dokumentacija su mi potrebni kako bih potpisao novi ugovor sa novim poslodavcem. sada smo moj novi poslodavac i ja u problemu rokova za prijavu radnika. moj novi poslodavac zeli da potpisemo ugovor sa 22.02.2010. kakva su moja prava i zelite li da mi pomognete u njihovom ostvarivanju.

  ОДГОВОР:

 Одредбом члана 26. став4.Закона о раду ("Сл.гласник РС",БР 24/05,61/05 И 54/09),утврђено је да послодавац не може да условљава заснивање радног односа претходним давањем изјаве о отказу Уговора о раду од стране кандидата.

       Уколико сте Ви послодавцу отказали уговор о раду. у смислу одредбе члана 178 ,Закона о раду, радни однос Вам треба да престане закључно са датумом наведеним у Вашој изјави о престанку радног односа,а послодавац је дужан да Вам врати уредно попуњену радну књижицу на дан престанка радног односа,сагласно члану 204.ст4 Закона о раду.Такође сагласно одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању("Сл.гласник"бр 34/03,64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09 и 107/09) и Закона о здравственом осигурању("Сл.гласник РС",бр 107/05 ,109/05 и 106/06) послодавац је дужан да Вас одјави са обавезног социјалног осигурања у року од осам дана од дана престанка радног односа.

     Уколико послодавац то није учинио можете се за заштиту обратити Министарству рада и социјалне политике,Инспекторату за рад,Одељењу инспекције рада у Зрењанину(адреса:Зрењанин,Трг Слободе 10,соба 40, тел:023/534-714) уз навођење вашег имена и адресе и имена  Вашег послодавца.

накнада за превоз

Vladislav Petrovic

 коме: мени
прикажи детаље феб 26. (пре 10 дана)
 
Ово је упит електронске поште преко http://www.srednjobanatskiokrug.org.rs/ од:
Vladislav Petrovic <Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.>

Postovani,
poslodavac mi vec 20 meseci odnosno od zasnivanja radnog odnosa ne isplacuje naknadu za prevoz.U ugovoru o radu koji je tipski kupljen u knjizari pise u jednom stavu da zaposleni ima pravo na naknadu prevoza u visini pa je ostavljeno prazno mesto koje u mom ugovoru nije popunjeno.Citajuci zakon ja shvatam da imam to pravo al me brine sto u ugovoru o radu nije popunjeno to mesto.Unapred zahvalan na odgovoru.
 ОДГОВОР:
   У одредби члана 118 став 1. тачка 1.Закона о раду("Сл.гласник РС"бр24/05,62/05 и 54/09), утврђено је да запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини  цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са општим актом и уговором о раду.Општим актом или уговором о раду може се утврдити  до које  удаљености се обезбеђује накнада ових трошкова, да ли је то цена аутобуса или воза.Запослени који живи у близини седишта послодавца ,тако да нема потребу коришћења превоза на одлазак и долазак са посла,по правилу нема  право на накнаду трошкова по овом основу,јер и нема трошкова.
    Послодавац може запосленом да купи месечну претплатну карту,да обезбеди сопствени превоз, исплати накнаду превоза у новцу у висини цене превозне карте у јавном саобраћају или на други начин обезбеди превоз за долазак на рад и одлазак са рада,
   У сваком случају, наведено право запосленог мора бити утврђено општим актом и уговором о раду.
   Уколико то није случај,запослени се може за заштиту обратити Министарству рада и социјалне политике,Инспекторату за рад, надлежној служби и инспекцији рада на територији Управног округа на којој се налази седиште тог послодавца,која ће наложити послодавцу да наведено право запосленог утврди општим актом ( Колективним уговором код послодавца или Правилником о раду , у складу са чланом 3. Закона о раду),као и уговором о раду.
       
| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©