DOKUMENTI I IZVEŠTAJI SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Sa ove stranice možete preuzeti izveštaje o radu okruga, stručnih službi, inspekcija i drugo..

Pregled po godinama

— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2018. godinu (PDF dokument)
— Godišnji izveštaj o radu Stručne službe okruga za 2018. godinu (PDF dokument)
— Budžet za 2018. godinu (PDF dokument)
— Plan javnih nabavki za 2018. godinu (PDF dokument)
— Inspekcijske službe 2018. godine (PDF dokument)

Trenutno nema objavljenih izveštaja za ovu godinu.

— Godišnji izveštaj o radu Stručne službe okruga za 2016. godinu ( PDF dokument )
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2016. godinu ( PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2016. godinu ( PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2016. godinu ( PDF dokument )
— Tabela izveštaj o primeni Zakona o zaštiti podataka za 2016. godinu ( PDF dokument )

— Godišnji izveštaj o radu Stručne službe okruga za 2015. godinu ( PDF dokument )
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2015. godinu ( PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2015. godinu ( PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2015. godinu ( PDF dokument )

— Godišnji izveštaj o radu okruga za 2014. godinu (PDF dokument)
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2014. godinu (PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2014. godinu (PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2014. godinu (PDF dokument)
— Tabela izveštaj o primeni Zakona o zaštiti podataka za 2014. godinu (PDF dokument)

— Godišnji izveštaj o radu okruga za 2013. godinu (PDF dokument)
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2013. godinu (PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2013. godinu (PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2013. godinu (PDF dokument)
— Tabela izveštaj o primeni Zakona o zaštiti podataka za 2013. godinu (PDF dokument)

— Godišnji izveštaj o radu okruga za 2012. godinu (PDF dokument)
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2012. godinu (PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2012. godinu (PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2012. godinu (PDF dokument)
— Tabela izveštaj o primeni Zakona o zaštiti podataka za 2012. godinu (PDF dokument)

— Godišnji izveštaj o radu okruga za 2011. godinu (PDF dokument)
— Godišnji izveštaj o radu Saveta okruga za 2011. godinu (PDF dokument)
— Izveštaj povereniku za Informacije od javnog značaja za 2011. godinu (PDF dokument)
— Tabela – izveštaj o primeni zakona o Slobodnom pristupu informacijama za 2011. godinu (PDF dokument)
— Tabela izveštaj o primeni Zakona o zaštiti podataka za 2011. godinu (PDF dokument)

Ovde možete preuzeti osnovna dokumenta za rad okruga, stručnih službi, inspekcija i drugo…

Informator o radu
Izveštaj o radu stručnih službi
Pravilnik o sistematizaciji